Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 780/TCT-HT
V/v sử dụng hoá đơn.

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi:

Công ty TNHH tư vấn kỹ thuật công nghệ Tân Tiến
(Địa chỉ: 201Hiệp Bình, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP. HCM)

 

Trả lời công văn số 06/2008/CV ngày 20/01/2008 của Công ty TNHH tư vấn kỹ thuật công nghệ Tân Tiến về việc khai thuế, nộp thuế đối với hoá đơn do bên bán đơn phương huỷ bỏ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo đơn trình bày của Công ty TNHH tư vấn kỹ thuật công nghệ Tân Tiến thì ngày 11/7/2005 Công ty có ký hợp đồng kinh tế với Công ty TNHH Hồ Nhân về việc cung cấp vật tư và thi công hạng mục phát sinh cho công trình “ Siêu thị văn hoá Văn Lang”. Sau khi hoàn thành công trình và thanh lý hợp đồng, ngày 28/12/2005 Công ty TNHH Hồ Nhân đã xuất 02 hoá đơn GTGT số 32116 và số 32117, ký hiệu CC/2004B với tổng doanh thu là: 994.681.818 đ, thuế GTGT: 87.618.182 đ và gửi bản Fax cho Công ty để khai thuế. Sau đó Công ty TNHH Hồ Nhân đã đơn phương huỷ bỏ 02 số hoá đơn này. Toàn bộ vụ việc đã được Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng xác minh là đúng và ra Quyết định truy thu, xử phạt vi phạm về thuế đối với Công ty TNHH Hồ Nhân. Ngày 14/09/2007 Công ty TNHH Hồ Nhân mới xuất trả cho Công ty TNHH tư vấn kỹ thuật công nghệ Tân Tiến 02 tờ hoá đơn để thay thế cho 02 tờ hoá đơn đã huỷ.

Theo quy định tại điểm 1.7, Mục VI, Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn thì: Hóa đơn được dùng để khấu trừ thuế GTGT, hoàn thuế GTGT, tính chi phí hợp lý, thanh toán tiền phải là:

- Hóa đơn mua hàng hoá, dịch vụ bản gốc, liên 2 (liên giao khách hàng).

….

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH tư vấn kỹ thuật công nghệ Tân Tiến sử dụng hoá đơn liên 2 (không phải là bản gốc) để khai thuế là sai nguyên tắc về sử dụng hoá đơn. Tuy nhiên do đây là trường hợp bất khả kháng, đồng thời sau khi sự việc xảy ra, Công ty đã gửi đơn tố cáo và được Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng xác minh là đúng và ra Quyết định truy thu, xử phạt vi phạm về thuế đối với Công ty TNHH Hồ Nhân, vì vậy Tổng cục Thuế đồng ý để Công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí hợp lý giá trị hàng hóa dịch vụ ghi trên 02 số hoá đơn nêu trên vào năm tài chính 2005 và miễn xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Công ty có trách nhiệm lưu giữ toàn bộ hồ sơ vụ việc và 02 tờ hoá đơn thay thế bản gốc liên 2 để giải trình khi cơ quan thuế kiểm tra, quyết toán thuế tại doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH tư vấn kỹ thuật công nghệ Tân Tiến biết và thực hiện, nếu còn nội dung nào chưa rõ đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ Cục thuế TP.HCM để được hướng dẫn thêm./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục thuế TP.HCM;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, CS, TTTĐ;
- Lưu: VT, HT(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 
TỔNG CỤC THUẾ
BAN HỖ TRỢ
-----

 

 

PHIẾU YÊU CẦU

THẨM ĐỊNH VĂN BẢN

Kính gửi: Ban Pháp chế

Ban Hỗ trợ nhận được công văn số 22/SSL ngày 10/12/2007 của Công ty TNHH Giám định SSL hỏi về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ giám định.

Ban Hỗ trợ đã dự thảo công văn trả lời (đính kèm), đề nghị Ban Pháp chế thẩm định trước khi trình Lãnh đạo tổng cục ký duyệt.

Xin chân thành cảm ơn./.

 

 

Hà Nội, ngày     tháng 12 năm 2007
TM. BAN HỖ TRỢ
Nguyễn Thị Vĩnh Lương

 
TỔNG CỤC THUẾ
BAN HT
-----

 

 

TRÌNH TỔNG CỤC

VỀ VIỆC GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ THUẾ

Nội dung: Ban Hỗ trợ nhận được công văn số 06/2008/CV ngày 20/01/2008 của Công ty TNHH tư vấn kỹ thuật công nghệ Tân Tiến về việc khai thuế, nộp thuế đối với hoá đơn (bản Fax do bên bán gửi) nhưng sau đó bên bán đơn phương huỷ bỏ hoá đơn đã viết.

Ban Hỗ trợ đã dự thảo công văn trả lời, trình Tổng cục xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.

 

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA LĐTC

Hà Nội, ngày     tháng 12 năm 2008
TM. BAN HT
Nguyễn Thị Vĩnh Lương