Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 6015TC/TCHQ
V/v: nộp bảng kê hóa đơn thay cho hóa đơn và giấy biên nhận photocopy

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2005

 

Kính gửi:

- Công ty CP Sữa Việt Nam
(36-38 Ngô Đức Kế, Q1, TP. HCM)
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

 

Trả lời công văn số 160/CTS-TCKT ngày 26/1/2005 của Công ty CP Sữa Việt Nam về đề nghị dùng bảng kê hóa đơn GTGT để thay thế bản photocopy hóa đơn và giấy biên nhận trong quá trình xét hoàn thuế (không thu thuế) nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất sản phẩm cung cấp cho “Dự án bữa trưa học đường”, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Bộ Tài chính đã có công văn số 9142 TC/TCT ngày 3/9/2003 hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng hóa cung cấp cho “Dự án bữa trưa học đường” do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ tài trợ.

- Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc hoàn thiện thủ tục, hồ sơ hoàn và thanh quyết toán thuế, Bộ Tài chính đồng ý khi thanh quyết toán thuế nhập khẩu hoặc khi làm thủ tục hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu theo hướng dẫn tại Điểm 3 công văn số 9142 TC/TCT nêu trên Công ty được nộp bảng kê hóa đơn thuế GTGT (theo mẫu đính kèm) cho cơ quan hải quan thay vì phải nộp bản photocopy hóa đơn thuế GTGT và giấy biên nhận của các trường tiểu học với điều kiện trên hóa đơn phải thể hiện đầy đủ các yếu tố: người mua hàng là chủ dự án, người nhận hàng là các trường tiểu học đồng thời khi hoàn thuế doanh nghiệp phải xuất trình hợp đồng gốc để cơ quan hải quan đối chiếu với Bảng kê hóa đơn của Công ty.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty CP sữa Việt Nam, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc báo cáo kịp thời về Bộ Tài chính để được hướng dẫn xử lý cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT(2), TCHQ(5)

TUQ. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 6015TC/TCHQ về việc nộp bảng kê hóa đơn thay cho hóa đơn và giấy biên nhận photocopy do Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: 6015TC/TCHQ
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 19/05/2005
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Đặng Thị Bình An
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 19/05/2005
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản