Hệ thống pháp luật
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4794/TCHQ-KTTT

V/v Gia hạn giấy phép và giải toả cưỡng chế

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Xí nghiệp kinh doanh - dịch vụ - sản xuất Côn Sơn
(182 Hồ Văn Huê, P.9, Q. Phú Nhuận, TP. HCM)
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 14/087CCTT ngày 14/8/2007 của Xí nghiệp kinh doanh - dịch vụ - sản xuất Côn Sơn về đề nghị giải toả cưỡng chế và việc gia hạn giấy phép cho thu ngoại tệ từ xuất khẩu của Ngân hàng Nhà nước, về việc này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Ngày 02/8/2007 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4382/TCHQ-KTTT về việc lô hàng rượu TN-TX của Xí nghiệp kinh doanh - dịch vụ - sản xuất Côn Sơn trong đó nêu rõ: Trong thời gian chưa có kết luận việc tạm nhập – tái xuất rượu của Xí nghiệp kinh doanh, dịch vụ và sản xuất Côn Sơn, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra cụ thể nếu tại thời điểm đăng ký tờ khai, Xí nghiệp thuộc đối tượng chấp hành tốt pháp luật về hải quan, không nợ thuế quá hạn, không nợ phạt chậm nộp thuế thì cho phép Xí nghiệp được làm thủ tục hải quan bình thường và được áp dụng thời hạn nộp thuế của đối tượng chấp hành tốt pháp luật thuế. Do đó, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra nếu ngoài khoản nợ thuế của các lô hàng rượu TN-TX chưa thanh khoản được, đơn vị đáp ứng các điều kiện nêu trên thì thực hiện đúng theo hướng dẫn tại công văn số 4382/TCHQ-KTTT.

2. Về việc gia hạn giấy phép cho thu ngoại tệ từ xuất khẩu của Ngân hàng Nhà nước:

Theo trình bày của doanh nghiệp thì các giấy phép thu nộp tiền mặt số 997/NHNN-QU1, số 998/NHNN-QU1 ngày 21/12/2006 đã được Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Ninh gia hạn hiệu lực bằng giấy phép số 18/NHNN-QU1 ngày 08/01/2007. Do đó, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra cụ thể vấn đề Doanh nghiệp nêu trên và xử lý đúng quy định; Trường hợp có vướng mắc thì trực tiếp trao đổi với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Ninh về vấn đề trên, tránh phiền hà cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Xí nghiệp kinh doanh - dịch vụ - sản xuất Côn Sơn, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

  

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 4794/TCHQ-KTTT V/v Gia hạn giấy phép và giải toả cưỡng chế do Tổng Cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 4794/TCHQ-KTTT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 21/08/2007
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Đặng Thị Bình An
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 28/05/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản