Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4702/VPCP-QHQT
V/v đưa Dự án Thí điểm CCHC tỉnh Ninh Bình Giai đoạn II vào danh mục dự án sử dụng tài trợ của Nauy

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Bộ Tài chính.
- Bộ Ngoại giao.
- Bộ Nội vụ.
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5521 BKH/KTĐN ngày 09 tháng 9 năm 2003) về việc đưa Dự án “Thí điểm cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình - Giai đoạn II” vào danh mục dự án sử dụng tài trợ của Nauy, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý đưa Dự án “Thí điểm cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình - Giai đoạn II” vào danh mục dự án sử dụng tài trợ của Nauy.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao