Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4625/VPCP-KTTH
V/v xử lý lô hàng 17.000 bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy của Công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Sơn

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ: Tài chính, Công an, Thương mại, Công nghiệp, Ngoại giao,
- Thanh tra Nhà nước.
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang.

Xét đề nghị của Bộ Công an (công văn số 1504/BCA (C11-C16) ngày 15 tháng 9 năm 2003) và Bộ Thương mại (công văn số 4182/TM-CATBD ngày 11 tháng 9 năm 2003), ý kiến của Bộ Tài chính, Thương mại, Công an, Công nghiệp, Thanh tra Nhà nước và Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội trong cuộc họp ngày 11 tháng 9 năm 2003 tại Văn Phòng Chính Phủ về việc xử lý lô hàng 17.000 bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy của Công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Sơn, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công an khẩn trương hướng dẫn xử lý lô hàng 17.000 bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy của Công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Sơn đang nằm tại cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang theo hướng:

a) Nếu Công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Sơn và Công ty phía Trung Quốc thống nhất thanh toán bằng hàng hoá thì Bộ Tài chính chỉ đạo Hải quan giám sát để đảm bảo việc tái xuất lô hàng trên theo đúng quy định.

b) Nếu Công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Sơn và Công ty phía Trung Quốc thống nhất thanh toán bằng tiền thì chỉ đạo Hải quan giải quyết thủ tục cho phép nhập khẩu lô hàng trên theo đúng quy định; đồng thời yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Sơn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế nhập khẩu theo đúng quy định của pháp luật thuế hiện hành.

c) Việc thanh toán nợ cũng như việc xử lý hư hỏng, tổn thất của lô hàng trên do Công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Sơn và Công ty phía Trung Quốc tự giải quyết theo Hợp đồng mua bán đã ký kết.

3. Giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thông báo cho phía Trung Quốc biết về việc các cơ quan Nhà nước Việt Nam đã tỏ rõ thiện chí tạo điều kiện để Công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Sơn giải quyết vụ việc trên và đề nghị phía Trung Quốc chỉ đạo các Công ty của Trung Quốc trực tiếp liên quan đến lô hàng bàn bạc, thương lượng với Công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Sơn để giải quyết tranh chấp theo Hợp đồng mua bán đã ký, phù hợp với thông lệ quốc tế và pháp luật hai nước.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy