Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4590/VPCP-VX
V/v phương án địa điểm cho Trung tâm điều hành, Trung tâm báo chí và Trung tâm truyền hình quốc tế phục vụ SEA Games 22

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

 - Uỷ ban Thể dục thể thao
 - Bộ Văn hoá - Thông tin
 - Đài Truyền hình Việt Nam
 - Ban Tổ chức SEA Games 22

 

Về việc chọn phương án địa điểm cho Trung tâm điều hành, Trung tâm báo chí và Trung tâm truyền hình quốc tế phục vụ SEA Games 2 (công văn số 1494/UBTDTT-KH ngày 15 tháng 9 năm 2003) của Uỷ ban Thể dục thể thao, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý chọn phương án thuê nhà A3, C9, C10 của Trung tâm Hội chợ triển lãm Giảng Võ (phương án 3) như đề nghị của Uỷ ban Thể dục thể thao tại công văn nói trên.

- Uỷ ban Thể dục thể thao chủ trì, phối hợp với các Bộ:Văn hoá - Thông tin, Tài chính và Đài Truyền hình Việt Nam khẩn trương triển khai việc chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng cơ sở và thiết bị đảm bảo yêu cầu hoạt động của 3 Trung tâm để kịp thời phục vụ
tổ chức SEA Games 22.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy