Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4511/TCHQ-KTTT
V/v Vướng mắc chứng từ thanh toán

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH dệt lụa tơ tằm Toàn Thịnh
(12-14 Phạm Phú Thứ, Phương 11, Quận Tân Bình, TPHCM)
- Công ty dịch vụ và XNK Hạ Long
(409 Lê Lai - Ngô Quyền - Hải Phòng)
- Công ty Công nghiệp TM XNK Tân Phú Cường TNHH
(53/1 Phan Văn Hớn - P.Tân Thới Nhất - Quận 12 TPHCM)
- Công ty Cổ phần Thuận Thiên
(37/260b Quang Trung - P.12 - Quận Gò Vấp - TPHCM)

 

Trả lời công văn số 12/CV ngày 19 tháng 7 năm 2003 của Công ty TNHH Dệt lụa tơ tằm Toàn Thịnh, công văn số 438/DV&XNK ngày 16 tháng 8 năm 2003 của Công ty Dịch vụ và XNK Hạ Long, công văn không số ngày 25 tháng 8 năm 2003 của Công ty Công nghệ thương mại XNK Tân Phú Cường TNHH, công văn số 02/CV-TT ngày 25 tháng 8 năm 2003 của Công ty Cổ phần Thuận Thiên vướng mắc về chứng từ thanh toán hàng xuất khẩu trong hồ sơ đề nghị được hoàn thuế (không thu thuế) đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Sau khi tập hợp các vướng mắc về chứng từ thanh toán hàng xuất khẩu trong hồ sơ đề nghị được hoàn thuế (không thu thuế) đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, ngày 12 tháng 8 năm 2003 Bộ Tài chính đã có công văn số 8282TC/TCT hướng dẫn cụ thể về chứng từ thanh toán đối với hàng hoá dịch vụ xuất khẩu. Vì vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị các Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan địa phương nơi mở tờ khai nhập khẩu nguyên vật liệu sản xuất hàng xuất khẩu để được xem xét giải quyết theo đúng quy định.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK

Hoả Ngọc Tâm