Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4472/TM-CSTNTN
V/v xuất khẩu thuốc lá điếu nhãn hiệu “555 sản xuất tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi:-

Chi nhánh Công ty British American Tobacco Việt Nam
(6/F, Sun Wah Tower-115 Nguyễn Huệ - Q1. TP Hồ Chí Minh)

 

Tại công văn đề ngày 10 tháng 2 năm 2003 gửi Bộ Thương mại báo cáo tình hình kinh doanh năm 2002 và kế hoạch năm 2003, Chi nhánh Công ty British American Tobacco (CN Công ty BAT) cho biết không có kế hoạch và do đó không có doanh thu về xuất khẩu. Trong các hợp đồng mà CN Công ty BAT ký với các nhà phần phối đều quy định rõ địa bàn kinh doanh là các tỉnh, thành phố thuộc lãnh thổ Việt Nam, phù hợp với Giấy phép kinh doanh thuốc lá do Bộ Thương mại cấp; đồng thời nghiêm cấm nhà phân phối xuất khẩu dưới mọi hình thức.

Tuy nhiên, ngày 5 tháng 9 năm 2003, Bộ Thương mại nhận được Công văn số 3780/CV-UB đề ngày 01 tháng 9 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh thuốc lá cho Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Vân Hậu (kèm theo bản sao công văn), trong đó cho biết Công ty Vân Hậu là đơn vị cung cấp mặt hàng thuốc lá điếu nhãn hiệu “555” sản xuất tại Việt Nam cho Công ty Thương mại Hải Phòng để xuất khẩu sang thị trường Hồng Kông và Trung Quốc. Theo báo cáo bán hàng gửi Bộ Thương mại, trong năm 2002, Công ty Vân Hậu đã bán cho Công ty Thương mại Hải Phòng một số lượng thuốc nhãn hiệu “555” là 23.965.000 bao (chiếm 31,2% tổng lượng bán ra của Công nghệ Công ty BAT trong năm 2002).

Bộ Thương mại đề nghị Chi nhánh Công ty BAT làm rõ việc này và báo cáo Bộ Thương mại trước ngày 15 tháng 10 năm 2003.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CSTNTN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Sáng