Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4453/TCHQ-KTTT
V/v thuế nhập khẩu phụ tùng xe máy

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2003

 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại Âu Cơ
(Số 135 Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội)
Cục Hải quan tỉnh Thanh Hoá 

 

Trả lời công văn số 54CV/AC ngày 29 tháng 8 năm 2003 của Công ty TNHH Thương mại Âu Cơ về mã số và thuế suất thuế nhập khẩu các mặt hàng phụ tùng xe máy nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 36/NK/KD/NB ngày 26 tháng 12 năm 2002 tại Cục Hải quan tỉnh Thanh Hoá. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo quyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11 tháng 12 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Căn cứ Danh mục sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 139/1999/QĐ-BTC ngày 11 tháng 11 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Mặt hàng thiết bị chiếu sáng hoặc thiết bị tín hiệu trực quan (bao gồm cả đèn pha và đèn tín hiệu) khác dùng cho xe có động cơ (trừ loại dùng cho ô tô) thuộc nhóm 85.12, mã số 8512290.90 - “Loại khác”, có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 30% (ba mươi phần trăm).

- Mặt hàng đồng hồ tốc độ dùng cho các loại xe có động cơ thuộc mã số 902920.10, có thuế suất thuế nhập khẩu 30% (ba mươi phần trăm).

- Mặt hàng bộ lọc dầu hoặc xăng cho động cơ đốt trong thuộc phân nhóm 8421.23, loại dùng cho xe thuộc Chương 87 thuộc mã số 842123.10, có thuế suất thuế nhập khẩu 20% (hai mươi phần trăm).

Tổng cục Hải quan thông báo Công ty TNHH Thương mại Âu Cơ biết và phối hợp với Cục Hải quan tỉnh Thanh Hoá để thực hiện.

 

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn