Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4452/TCHQ-KTTT
V/v thuế nhập khẩu máy có động cơ điện

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi: Cục hải quan Cao Bằng

Trả lời công văn số 463/CHQCB-NV ngày 22 tháng 8 năm 2003 của Cục hải quan Cao Bằng về việc tính thuế nhập khẩu đối với mặt hàng máy trộn bê tông, máy cắt uốn sát, băng tải chuyển hàng có gắn động cơ điện. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 37/1999/TT/BTC ngày 07 tháng 4 năm 1999 của Bộ Tài chính.

Căn cứ nguyên tắc 3 a và 3b giải thích Hệ thống điều hoá (HS).

Yêu cầu Cục hải quan Cao Bằng kiểm tra, đối chiếu hàng hoá thực tế nhập khẩu với catalogue và các tài liệu kỹ thuật của hàng hoá nhập khẩu. Trường hợp các động cơ điện đã được lắp trong các máy móc nhập khẩu phù hợp với tính chất cấu tạo và các thông số kỹ thuật về vận hành máy thì tính thuế theo mã số và thuế suất của máy (không trách rời phần động cơ để tính thuế riêng).

Tổng cục thông báo Cục hải quan Cao Bằng biết và thực hiện.

 

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn