Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4442/TCHQ-KTTT
V/v thuế nhập khẩu thiết bị nối cáp đồng trục

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi:

Công ty Dịch vụ Truyền thanh - Truyền hình
(Số 30 Trung Liệt, Đống Đa, thành phố Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 169/CV-DVTH ngày 21 tháng 7 năm 2003 của Công ty Dịch vụ Truyền thanh - Truyền hình về mã số và thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng thiết bị nối cáp đồng trục dùng để phân chia tín hiệu truyền hình. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc áp mã số và tính thuế nhập khẩu phải căn cứ vào tính chất cấu tạo và công dụng của hàng hoá thực tế nhập khẩu, đối chiếu với quy định của Biểu thuế nhập khẩu để xác định thuế suất cụ thể của từng mặt hàng. Cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp về khai báo và tự tính thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo Công ty Dịch vụ Truyền thanh - Truyền hình biết và liên hệ với cơ quan hải quan nơi Công ty đăng ký tờ khai nhập khẩu để được giải quyết cụ thể.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn