Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4441/TCHQ-KTTT
V/v thuế nhập khẩu máy làm mát không khí bằng hơi nước

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi: Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3085/HQTP-NV ngày 22 tháng 8 năm 2003 của Cục hải quan Thành phố Hồ Chí Minh về mã số thuế suất thuế nhập khẩu máy làm mát không khí bằng hơi nước hiệu Excelair N.19 nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 27631/NK/KD/KVI ngày 23 tháng 7 năm 2003. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11 tháng 12 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Căn cứ Thông tư số 37/1999/TT-BTC ngày 07 tháng 4 năm 1999 của Bộ Tài chính.

Căn cứ Chú giải nhóm 84.79 của Hệ thống điều hoà (HS) và cơ sở dữ liệu (CD-Rom) của Tổ chức Hải quan Thế giới.

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra hàng hoá thực tế nhập khẩu và hồ sơ gốc lô hàng để áp mã số và thuế suất thuế nhập khẩu. Nếu mặt hàng nhập khẩu là máy làm mát không khí bằng phương pháp thổi (hoặc hút) không khí qua nước, làm nước bốc hơi và hơi nước lấy đi nhiệt năng của không khí, làm hạ nhiệt độ không khí; không sử dụng máy nén; có tên gọi tiếng Anh là Evaporative air coolers thì thuộc nhóm 84.79, mã số 847960.00, có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% (Không phần trăm).

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn