Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4440/TCHQ-KTTT
V/v MS phụ tùng, linh kiện máy điều hoà nhiệt độ

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam

Trả lời công văn số 487/HQQNa-NV ngày 22 tháng 8 năm 2003 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam về mã số và thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng phụ tùng, linh kiện của máy điều hoà nhiệt độ nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 356/NK/KD/KH ngày 04 tháng 8 năm 2003 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 37/1999/TT/BTC ngày 07 tháng 4 năm 1999 của Bộ Tài chính.

1. Phụ tùng, linh kiện máy điều hoà nhiệt độ nếu nhập khẩu rời được phân loại theo nguyên tắc sau:

- Các phụ tùng, bộ phận chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho máy điều hoà, ví dụ: bộ phận trao đổi nhiệt đã lắp với vỏ máy điều hoà cùng với các linh kiện điện và bộ dây điện phân loại vào nhóm 84.15, loại dùng cho máy điều hoà có công suất đến 90.000 BTU/h thuộc mã số 84.1590.10, có thể suất thuế nhập khẩu ưu đãi 30% (ba mươi phần trăm).

- Các bộ phận mà chính bản thân các bộ phận này đã là sản phẩm hoàn chỉnh, không phải chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho máy điều hoà nhiệt độ, đã được phân loại vào một nhóm hoặc phân nhóm hàng khác, thì không phân loại vào nhóm 84.15, mà phân loại vào nhóm nó là sản phẩm hoàn chỉnh. Ví dụ: mô tơ quạt phân loại vào nhóm 85.01, tuỳ theo công suất mà thuộc các mã số cụ thể.

- Các bộ phận có công dụng tổng hợp phân loại theo vật liệu cấu thành.

Ví dụ: ốc vít, vòng đệm bằng sắt, thép phân loại vào nhóm 73.18.

2. Trường hợp hàng hoá nhập khẩu không phải là phụ tùng mà nhập khẩu các chi tiết, linh kiện, phụ tùng để lắp ráp máy điều hoà, thì thực hiện phân loại theo nguyên tắc:

- Phân loại và tính thuế theo mức thuế suất nhập khẩu quy định theo tỷ lệ nội đị hoá, nếu đơn vị đăng ký và đáp ứng điều kiện tính thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hoá theo quy định.

- Phân loại và tính thuế theo mức thuế suất thuế nhập khẩu của mặt hàng máy điều hoà nguyên chiếc (nhóm 84.15, không phân biệt cục nóng hay cục lạnh) nếu nhập khẩu đồng bộ (có đầy đủ các bộ phận tạo nên các đặc trưng cơ bản về hình thức và tính năng của một sản phẩm hoàn chỉnh).

Phân loại và tính thuế theo phụ tùng, bộ phận theo nguyên tắc nêu tại điểm 1 trên nếu nhập khẩu không đồng bộ.

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam Căn cứ kết quả kiểm hoá cụ thể hàng nhập khẩu và nguyên tắc nêu trên các phân loại, áp mã số và thuế suất thích hợp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Quảng nam biết và thực hiện.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn