Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4433 TCHQ/KTTT
V/v phân loại mã số, thuế nhập khẩu thuốc tân dược có chứa vitamin

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 28/08/2003 Vụ Chính sách Thuế đã có công văn số 9028 TC/CST ngày 28/08/2003 về phân loại mã số, thuế nhập khẩu thuốc có chứa vitamin. Tổng Cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

1) Về phân loại mã số và thuế nhập khẩu:

Mặt hàng dược phẩm đã được đóng gói theo liều lượng hoặc đóng gói để bán lẻ mà trong thành phần có chứa vitamin, thuộc nhóm 3004. Nếu trong các hoạt chất của thuốc, thành phần vitamin có hàm lượng lớn nhất và có công dụng chính thì thuộc phân nhóm 304.50. Nếu trong các hoạt chất của thuốc, thành phần vitamin có hàm lượng thấp và không có công dụng chính thì tuỳ thuộc hàm lượng và công dụng của hoạt chất có công dụng chính, thuộc các phân nhóm 3004.10 hoặc 3004.20 hoặc 3004.31, 3004.32, 3004.39, 3004.40, 304.90; thuế suất thuế nhập khẩu từ 0% đến 10% tuỳ theo loại.

Yêu cầu các đơn vị căn cứ hồ sơ gốc lô hàng và tài liệu giới thiệu thành phần, công dụng, hướng dẫn sử dụng thuốc của nhà sản xuất, tra cứu sách “Thuốc và Biệt dược” để xác định chính xác thành phần, công dụng của thuốc. Trường hợp chưa có đủ cơ sở để xác định thì tham khảo văn bản xác nhận thành phần, công dụng thuốc của Cục quản lý dược Việt Nam để áp mã và tính theo đúng quy định của Biểu thuế nhập khẩu.

2) Đối với các mặt hàng thuốc tân dược có tên Hirmen, Tobicom, Pho-I, Biovita granule, nếu có chứa vitamin nhưng hàm lượng vitamin thấp và không có công dụng chính; hoạt chất chính của các thuốc này không phải là vitamin, kháng sinh, hoóc- môn hay các sản phẩm khác thuộc nhóm 2937, alcaloids hoặc các chất dẫn xuất của chúng; mà chứa các hoạt chất khác như xác nhận của Cục Quản lý Dược Việt Nam tại các công văn số 2553/QLD ngày 22/8/1998, số 3297/QLD ngày 29/10/1998, số 9009/QLD-HN ngày 28/11/2002, số 5138/QLD-ĐK ngày 6/8/2003 nêu trên, thì thuộc phân nhóm 3004.90, mã số 3004.90.99, thuế suất thuế nhập khẩu 0% (không phần trăm).

Tổng Cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn