Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4394/TCHQ-KTTT
V/v mã số thuế thép ống

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi:

Công ty Việt Hà
(73 Láng Hạ, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 030/VH-CV ngày 25/8/2003 của Công ty Việt Hà về việc áp mã số thuế nhập khẩu mặt hàng thép ống dùng làm xi lanh thuỷ lực thuộc tờ khai hải quan số 4673/NKD-KV3 ngày 9/6/2003 tại Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3, Tổng Cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1803/1998/QĐ/BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Căn cứ Thông tư số 37/1999/TT-BTC ngày 7/4/1999 của Bộ Tài chính.

Tham khảo chú giải chương 73 và nhóm 7304 danh mục HS.

Việc Chi cục Hải quan cửa khẩu khu vực 3 Hải Phòng áp mã số cho mặt hàng thép ống hợp kim thấp không tráng phủ mạ cả mặt trong lẫn mặt ngoài, mặt trong được đánh bóng dùng làm xi lanh thủy lực thuộc nhóm 7304 mã số 73043991 thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 10% là đúng quy định.

Tổng Cục Hải quan thông báo để công ty biết và liên hệ với Cục hải quan Hải Phòng giải quyết cụ thể.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn