Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4393/TCHQ-KTTT
V/v Xử lý thuế nhôm thỏi

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2003

 

 

Kính gửi:

Công ty Yng Hua VietNam Co.Ltd.
(No.11-3A khu công nghiệp Biên Hoà 2, Đồng Nai)

 

Trả lời công văn số YH/36/CVCT ngày 25 tháng 8 năm 2003 của Công ty Yng Hua VietNam Co.Ltd về việc hoàn thuế nhập khẩu mặt hàng nhôm thỏi. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 12 tháng 6 năm 2003 Chi cục Hải quan cửa khẩu CSG KV1 (Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh) đã có công văn số 108/KV1-TTN trả lời Công ty về việc hoàn thuế cho tờ khai số 25814/NKD-KV1 ngày 5 tháng 9 năm 2002. Theo đó, lô hàng nhập khẩu của tờ khai trên được khai báo là nhôm nguyên liệu dạng thỏi sản xuất thanh nhôm định hình, mã số 76041010 thuế suất nhập khẩu 3%, VAT 10%. Kết quả kiểm tra thực tế hàng thực nhập đúng như khai báo, lô hàng đã được tính thuế, thông quan theo quy định. Do lô hàng đã được thông quan, không còn nằm trong sự quản lý của hải quan nên Chi cục Hải quan Cảng SG KV1 không có cơ sở xác định hàng thực nhập nói trên là các sản phẩm thu được từ việc tạo khối nhôm đã được điện phân hoặc bằng việc nấu chảy lại phế liệu nhôm và nhôm vụn hay đã được cán, kéo hoặc luyện vì vậy không có co sở để điều chỉnh mã thuế lô hàng nhập khẩu về nhóm 7601.

Việc trả lời của công văn số 108 kể trên của Chi cục hải quan cửa khẩu CSG KV1 là đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn