Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4265/TM-ĐT
V/v nhập khẩu dĩa 9  để làm quà khuyến mại

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghiệp Thực phẩm Pataya (Việt Nam) (KCN Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ)

Trả lời đề nghị của Công ty nêu tại công văn số 41/CV.03.PFIV ngày 05/9/2003 về việc xin nhập khẩu hàng phục vụ khuyến mại.

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm do Công ty sản xuất tại Việt Nam, Bộ Thương mại đồng ý Công ty nhập khẩu Dĩa 9” IP00304 (loại đấy trũng), số lượng 24.120 chiếc, trị giá khoảng 6.300 USD, nộp thuế nhập khẩu.

Lưu ý:

- Hàng nhập khẩu nêu trên chỉ sử dụng vào mục địch làm hàng khuyến mại cho khách hàng khi mua sản phẩm cá trích sốt cà chua đóng hộp, không sử dụng vào mục đích khác.

- Hàng nhập khẩu phải mới 100% , đảm bảo chất lượng.

Việc nhập khẩu thực hiện theo quy định hiện hành.

Văn bản có hiệu lực tới 31/12/2003.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

THỨ TRƯỞNG
Đỗ Như Đính