Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4254/TM-PCTNA
V/v tham gia hội chợ Can-Cút-Ta

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2003

 

Kính gửi: VINATEA, VEGORIMEX

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2316/VPCP-KTTH ngày 13/5/2003 và để tăng cường xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam vào thị trường ấn Độ, đồng thời thúc đẩy hơn nữa giao lưu kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và ấn Độ, Bộ Thương mại sẽ tổ chức Đoàn Doanh nghiệp Việt Nam tham dự Hội chợ thương mại hàng công nghiệp ấn Độ lần thứ 17 được tổ chức tại Kolkata (Can-cut-ta) từ 13 - 31/12/2003.Ngoài hội chợ đoàn sẽ có các cuộc tiếp xúc với cộng đồng doanh nghiệp tại hai thành phố lớn nhất của ấn Độ là Can-cút-ta và Mum-bai (Bom-bay).Đoàn Doanh nghiệp Việt Nam tham dự Hội chợ thương mại hàng công nghiệp ấn Độ lần này sẽ được đưa vào chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia năm 2003 của Chính phủ.Vậy đề nghị quý cơ quan xem xét và đăng ký tham gia đoàn. Đăng ký xin gửi trước ngày 15/10/2003 về:Cục Xúc tiến Thương mại (Phòng Quản lý XTTM và Hỗ trợ Doanh nghiệp), 25 Lý Thường Kiệt, Hà Nội; ĐT: 8264688; Fax: 04-9346260hoặcCông ty Quảng cáo và Hội chợ Thương mại (VINEXAD), 9 Đinh Lễ, Hà Nội; ĐT: 8262056; Fax: 04-9342254

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

THỨ TRƯỞNG
Đỗ Như Đính