Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4182/TM-CATBD
V/v giải quyết lô hàng 17.000 bộ linh kiện xe máy nhập khẩu từ Trung Quốc đang bị tạm giữ tại Hà Giang

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thi hành chỉ thị của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về việc họp Phân ban Việt Nam của Uỷ ban Hợp tác Kinh tế - Thương mại Việt Nam - Trung Quốc chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức Trung Quốc sắp tới của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phân ban Việt Nam của Uỷ ban Hợp tác Kinh tế - Thương mại Việt Nam - Trung Quốc đã họp ngày 5/9/2003 dưới sự chủ toạ của Chủ tịch Phân ban - Thứ trưởng Bộ Thương mại Mai Văn Dâu.

Tại cuộc họp, Phân ban đã thảo luận về vấn đề xử lý lô hàng 17.000 bộ linh kiện xe máy nhập khẩu từ Trung Quốc đang bị tạm giữ tại Hà Giang. Cuộc họp nhất trí nhận định tình hình và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Vụ việc 17.000 bộ linh kiện xe máy nhập khẩu từ Trung Quốc bị tạm giữ tại cửa khẩu Thanh Thuỷ, Hà Giang từ tháng 12/2001 đến nay luôn là một vấn đề nổi cộm trong các buổi gặp gỡ giữa các nhà chức trách Trung Quốc với các cơ quan liên quan của ta và có tác động không tốt tới thái độ của Trung Quốc trong xử lý một số việc liên quan đến quan hệ thương mại với ta. Chắc chắn tới đây, trong Kỳ họp 4 Uỷ ban Hợp tác Kinh tế - Thương mại Việt Nam - Trung Quốc, thậm chí kể cả các cuộc gặp với Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, phía Trung Quốc sẽ đưa vấn đề này yêu cầu ta giải quyết thoả đáng.

2. Để tạo không khí thuận cho các cuộc gặp sắp tới và nhằm tạo điều kiện cho quan hệ hợp tác Kinh tế - Thương mại Việt Nam - Trung Quốc đang trên đà phát triển, Phân ban Việt Nam cho rằng ta cần sớm giải quyết dứt điểm và có lý có tình với phía Trung Quốc vụ việc lô linh kiện xe máy này.

3. Về cách xử lý:

- Xác định quyền sở hữu và trách nhiệm thanh toán, xử lý với bên bán: Phân ban cho rằng, xét về lý, lô hàng đã thuộc sở hữu của Công ty Bắc Sơn và Công ty Bắc Sơn có trách nhiệm thanh toán cho bên bán theo đúng hợp đồng đã ký hoặc thương lượng trả lại hàng cho bên bán.

- Nay Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo theo hướng trả lại hàng cho các công ty Trung Quốc số hàng tương đương số tiền mà công ty Bắc Sơn còn nợ phía Trung Quốc (công văn số 1093/CP-QHQT ngày 15/8/2003 của Chính phủ), Phân ban cho rằng việc trả lại hàng cho phía Trung Quốc nên để Công ty Bắc Sơn thực hiện theo đúng luật pháp và tập quán thương mại quốc tế như đã nêu ở trên.Việc xử lý Công ty Bắc Sơn là việc nội bộ của phía ta.

- Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giai cơ quan chịu trách nhiệm trong việc tạm giữ lô hàng giải toả lô hàng và đôn đốc Công ty Bắc Sơn giải quyết ổn thoả, dứt điểm với người bán Trung Quốc, có báo cáo kết quả thực hiện cho Thủ tướng Chính phủ trước khi diễn ra chuyến thăm Trung Quốc của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Phân ban Việt Nam trong Uỷ ban Hợp tác Kinh tế - Thương mại Việt Nam - Trung Quốc xin kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận sớm kiến nghị nêu trên để giải quyết dứt điểm vụ việc./.

 

 

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG - CHỦ TỊCH PHÂN BAN VIỆT NAM UỶ BAN HTKTTM VIỆT NAM - TRUNG QUỐC
Mai Văn Dâu