Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3803 TM/XNK
V/v các doanh nghiệp nhập khẩu bán thành phẩm

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

- Các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hà Nội,
 Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vũng Tàu

 

Để chống gian lận trong việc xin cấp visa của các doanh nghiệp và ngăn chặn việc chuyển tải bất hợp pháp, Vụ Xuất Nhập khẩu Bộ Thương mại thông báo cho các Phòng Quản lý Xuất Nhập khẩu khu vực số liệu các doanh nghiệp Việt Nam đã nhập khẩu bán thành phẩm để sản xuất, gia công hàng dệt may xuất khẩu theo Danh mục kèm theo. Đề nghị Phòng quản lý xuất nhập khẩu lưu ý khi làm thủ tục cấp Visa xuất khẩu cho các doanh nghiệp có tên trong Danh mục.

Thông báo để các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu biết và thực hiện.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XNK PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Văn Thắng