Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ QUỐC PHÒNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3803/BQP
V/v: Quản lý các công trình xây dựng đảm bảo tĩnh không cho hoạt động bay, quản lý - bảo vệ vùng trời

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:
 

- Các bộ, cơ quan Ngang bộ và cơ quan trực thuộc Chính phủ
- Ủy ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị trong cả nước khi có nhu cầu xây dựng các khu đô thị mới, nhà cao tầng, các cột ăng ten di động, ống khối các nhà máy, tháp truyền hình, cáp treo, đường điện cao thế; đã có văn bản xin ý kiến Bộ Quốc phòng thỏa thuận độ cao công trình trước khi xây dựng.

Các công trình được xây dựng phát huy hiệu quả, an toàn, tiết kiệm đồng thời bảo đảm được nhiệm vụ quốc phòng và an toàn hàng không; đã giúp các địa phương, cơ quan, đơn vị trong cả nước thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, còn một số địa phương, bộ, ngành chưa có ý kiến thỏa thuận với Bộ Quốc phòng về độ cao xây dựng đã xây dựng một số công trình nên gây ảnh hưởng nhiệm vụ quốc phòng, vi phạm tĩnh không sân bay, an toàn bay, che chắn xạ giới các trận địa tên lửa, pháo phòng không, can nhiễu đến các trạm ra đa quản lý vùng trời, quản lý bay. Đã có công trình Bộ Quốc phòng yêu cầu phải di dời hoặc hạ thấp độ cao, gây lãng phí lớn.

Tháng 6 năm 2006, Quốc hội đã thông qua Luật Hàng không dân dụng Việt Nam sửa đổi, trong đó có nhiệm vụ quản lý chướng ngại vật hàng không trong cả nước nhằm bảo đảm nhiệm vụ quản lý vùng trời, quản lý bay và an toàn hàng không.

Bộ Quốc phòng đã chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai soạn thảo Nghị định về quản lý chướng ngại vật tại Việt Nam, đã gửi các Bộ, ngành, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để xin ý kiến.

Trước mắt, để bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng cũng như an toàn cho hoạt động bay trong vùng trời Việt Nam; đồng thời tạo điều kiện phát triển kinh tế, xây dựng phát triển đô thị và xây dựng các cao trình trong toàn quốc, Bộ Quốc phòng đề nghị các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước khi triển khai xây dựng các công trình có độ cao lớn phải có ý kiến thỏa thuận của Bộ Quốc phòng, cụ thể:

1. Những công trình xây dựng phải được thỏa thuận độ cao:

a) Những công trình nằm trong phạm vi bán kính 30km, tâm là điểm quy chiếu sân bay.

b) Những công trình nằm trong phạm vi bán kính 5km, tâm là vị trí các trận địa quản lý - bảo vệ vùng trời (trận địa pháo phòng không, ra đa, tên lửa phòng không), các đài, trạm thông tin, ra đa dẫn đường hàng không.

c) Những công trình có chiều cao trên 45m so với mặt đất tự nhiên ngoài phạm vi được quy định tại điểm a và b nêu trên.

d) Các đường dây tải điện cao thế từ 110KV trở lên và cáp treo.

2. Nội dung chủ yếu trong văn bản đề nghị thỏa thuận độ cao công trình:

a) Tên, tính chất, quy mô công trình;

b) Chủ sở hữu công trình;

c) Vị trí công trình: địa chỉ hành chính, tọa độ địa lý (kinh độ, vĩ độ) theo hệ tọa độ VN-2000, cốt đất tự nhiên so với mực nước biển trung bình;

d) Độ cao công trình;

e) Bản đồ, sơ đồ khu vực xây dựng công trình;

g) Tiến độ thi công.

3. Cơ quan nhận và giải quyết thỏa thuận độ cao công trình: Bộ Quốc phòng địa chỉ: Số 1 - Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Đề nghị các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hợp tác với Bộ Quốc phòng để hoàn thành nhiệm vụ./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (báo cáo);
- BTTM, TCII;
- Các QK, QC, , BC TTLL, Vietttel;
- Cục Tác chiến;
- Lưu: NCTH.

BỘ TRƯỞNG
THƯỢNG TƯỚNG
Phùng Quang Thanh