Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3585 TM/XNK
V/v gian lận thương mại

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi: Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an)

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 669/CP-KTTH ngày 21/5/2003 về triển khai Hiệp định Dệt may Việt Nam - Hoa Kỳ, trong đó có điều khoản về hợp tác chống gian lận thương mại.

Trong quá trình thực thi Hiệp định Dệt may Việt Nam - Hoa Kỳ, Bộ Thương mại đã thu thập một số hồ sơ có biểu hiện làm giả chứng từ xuất khẩu hàng dệt may đi Hoa Kỳ của các công ty sau:

1/ Công ty TNHH Đế Vương

Địa chỉ: 176/90 đường 26/3, khu phố 5, quận Gò Vấp, TP HCM

2/ Công ty TNHH Xuân Hùng (02 giấy chứng nhận xuất khẩu (E/C))

Địa chỉ: 53 Thịnh Hào 3, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội

Bộ Thương mại gửi kèm theo đây hồ sơ của các công ty có tên nêu trên và đề nghị Quý Cục điều tra làm rõ để bảo đảm thực hiện tốt Hiệp định Dệt may Việt Nam - Hoa Kỳ và bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Sau khi có kết luận điều tra đề nghị Quý Cục có văn bản gửi Bộ Thương mại để Bộ Thương mại có cơ sở làm việc với phía Hoa Kỳ.

Rất mong sự hợp tác của Quý Cục.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu