Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 355/SBCVT-CNĐT&CNTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2006

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRẠI ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HÀ NỘI 2006

Được sự đồng ý của Bộ Bưu chính Viễn thông và Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Sở Bưu chính Viễn thông Hà Nội sẽ tổ chức Trại đào tạo Công nghệ thông tin Hà Nội 2006 (Hanoi IT Training Camp 2006) tại Hà Nội trong tháng 07/2006 với chủ đề:

Xây dựng - Triển khai - Quản lý Hệ thống Chính phủ điện tử.

1. Mục tiêu

- Đào tạo cập nhật cho lãnh đạo CNTT các tỉnh thành trong cả nước những thành tựu mới của CNTT trong nước và trên thế giới về xây dựng, triển khai, quản lý hệ thống chính phủ điện tử.

- Nâng cao và bổ sung kiến thức về chuyên đề chính phủ điện tử đã và đang là tiêu điểm cho chương trình ứng dụng và phát triển CNTT.

- Tạo dựng một diễn đàn để lãnh đạo CNTT trong các tỉnh thành trao đổi học hỏi lẫn nhau, cùng rút kinh nghiệm từ những ứng dụng và phát triển CNTT thực tế tại địa phương, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình xây dựng và thực hiện các dự án phát triển chính phủ điện tử trong cả nước.

2. Thời hạn và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: 02 ngày, từ 20-21/7/2006

- Địa điểm: Khách sạn Công Đoàn Quảng Bá

Số 98 Tô Ngọc Vân, Quận Tây Hồ, Hà Nội.

3. Nội dung và chương trình

Ngày thứ nhất

Sáng:

- Khai mạc

- Giới thiệu về kiến trúc hỗ trợ hoạt động (EA-Enterprise Architechture) trong các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ.

- Giới thiệu mô hình kiến trúc hướng dịch vụ (SOA-Service Oriented Architechture) dành cho cơ quan chính phủ.

- Kiến trúc hỗ trợ hoạt động (EA) và kiến trúc hướng dịch vụ (SOA)

Chiều:

- Lợi ích của kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) và phương pháp tiếp cận

- Khái quát về một số các SOA nhìn từ phía các cơ quan chính phủ và khu vực khác.

- Phát triển, duy trì và quản lý Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội (HNP).

- Xây dựng, duy trì, quản lý Hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ đăng ký nhà đất tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Xây dựng, duy trì, quản lý hệ thống quản lý dân cư (CATP Hà Nội).

- Tổng kết, Hỏi/Đáp.

Ngày thứ hai

Sáng:

- Chi tiết về SOA #1 - Làm thế nào để xây dựng SOA

- Chi tiết về SOA #2 - Làm thế nào để quản lý SOA

- Chi tiết về SOA #3 - Quản lý và duy trì SOA trong các cơ quan chính phủ

Chiều:

- Chi tiết về SOA #4 - Kinh nghiệm triển khai SOA

- Thông tin là một dịch vụ

- Tổng quan về một số giải pháp áp dụng cho cơ quan chính phủ, khả năng kết hợp với mô hình chính phủ điện tử.

- Tổng kết, Hỏi/Đáp.

- Bế mạc.

4. Đối tượng tham dự và kinh phí

+ Giám đốc, Phó giám đốc các Sở Bưu chính Viễn thông, Lãnh đạo phụ trách các Cổng giao tiếp điện tử/Website; Lãnh đạo phụ trách Trung tâm Tin học tại UBND các tỉnh thành trong toàn quốc.

+ Ban điều hành dự án Phát triển Công nghệ thông tin và truyền thông của Bộ Bưu chính Viễn thông, Tổng cục Thống kê và các thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh.

+ Mọi kinh phí ăn nghỉ của học viên trong thời gian diễn ra Hội nghị do Ban Tổ chức đài thọ.

5. Thủ tục đăng ký

- Các đơn vị đăng ký theo mẫu phiếu gửi kèm theo công văn. Các thông báo và mẫu phiếu đăng ký đại biểu tham dự Hội nghị được đăng tại địa chỉ ww.hanoi.gov.vn.

- Tài liệu học tập sẽ được gửi tới các học viên đăng ký tham dự thông qua email.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Ban tổ chức:

Sở Bưu chính Viễn thông Tp. Hà Nội

43 Giảng Võ - Hà Nội

ĐT: 04-7366691, Fax: 04-7366617

Website: http://www.hanoi.gov.vn

Email: dungnm@hanoi.gov.vn

dungnm@cdit.com.vn

chaudh@ict.hanoi.gov.vn

hoặc liên hệ trực tiếp:

Chị Trần Lệ Thu - ĐT: 0904362774 - 04.7366691

Chị Đặng Hà Châu - ĐT: 04.9170083

Sở Bưu chính Viễn thông Hà Nội xin trân trọng thông báo.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ BCVT; (để báo cáo)
- UBND TP Hà Nội (để báo cáo)
- Giám đốc Sở; (để báo cáo)
- Sở BCVT các tỉnh, thành;
- Website/Cổng GTĐT các tỉnh, thành;
- VP UBND các tỉnh, thành;
- Cổng giao tiếp điện tử HN (để đăng tin)
- Lưu TCHC, TTĐT, CNĐT&CNTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đặng Vũ Tuấn

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA

Hanoi IT Training Camp - 2006

Chủ đề: Xây dựng - Triển khai - Quản lý hệ thống chính phủ điện tử

 

Họ tên: .................................................................................................................................

Chuyên môn: ...................................................... Học hàm/học vị: .........................................

Nơi làm việc hiện tại: .............................................................................................................

Chức vụ: ..............................................................................................................................

Địa chỉ liên hệ: ......................................................................................................................

............................................................................................................................................

ĐT: ....................................... ĐTDĐ: .................................. Fax: .........................................

Email: ............................................................ Website: .......................................................

Các vấn đề quan tâm về Xây dựng - Triển khai - Quản lý hệ thống chính phủ điện tử

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Đăng ký ăn nghỉ do Ban tổ chức bố trí:

Có:

 

 

Không:

 

Đăng ký nghỉ khách sạn buổi tối các ngày:

19/7 Có:

 

 

20/7 Có:

 

 

21/7 Có:

 

 

 

……………, ngày … tháng … năm ……
Thủ trưởng đơn vị

 

Vui lòng gửi phiếu đăng ký về trước ngày 17 tháng 7 năm 2006. Thư mời và tài liệu sẽ được gửi đến các anh/chị quan tâm sau khi chúng tôi nhận được các thông tin trên. Sự tham dự của anh/chị được căn cứ theo phiếu đăng ký được gửi (trong trường hợp thư mời bị thất lạc hoặc không đến kịp)

Nơi nhận đăng ký: Sở Bưu chính Viễn thông Thành phố Hà Nội

43 Giảng Võ - Hà Nội ĐT: 04-7366691, Fax: 04-7366617

Email: dungnm@hanoi.gov.vn, dungnm@cdit.com.vn, chaudh@ict.hanoi.gov.vn

Danghachau0601@yahoo.com

Website: www.hanoi.gov.vn