Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3444/TCT/NV2
V/v cấp biên lai thu thuế TNCN

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng cục Thuế đã có công văn số 3209/TCT/NV2 ngày 03/9/2003 về việc cấp biên lai thuế TNCN. Trong công văn có đính kèm mẫu đơn xin cấp biên lai thu thuế TNDN. Do có sự nhầm lẫn về số, ký hiệu văn bản trong mẫu đơn xin cấp biên lai thuế thu nhập cá nhân, nay Tổng cục Thuế sửa lại và thay thế mẫu đơn đã ban hành đính kèm công văn 3209 TCT/NV2 ngày 03/9/2003.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc