Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3424 TCT/NV6
V/v nộp thuế giá trị gia tăngđối với hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH XD TM kinh doanh nhà Trung Sơn
(64 Trương Đinh, P.7, Q.3, Thành phố Hồ Chí Minh);

 

Trả lời văn thư đề ngày 11 tháng 8 năm 2003 của Công ty TNHH XD TM kinh doanh nhà Trung Sơn hỏi về việc kê khai nộp thuế đối với một số hình thức hợp đồng kinh tế của dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và chuyển nhượng nền nhà, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn thi hành thi: Đối với hoạt động xây dựng cơ bản, thời điểm kê khai nộp thuế GTGT là khi có công trình hoặc hạng mục công trình hoàn thành bàn giao.

Theo hướng dẫn trên thì trường hợp Công ty TNHH XD TM kinh doanh nhà Trung Sơn được Nhà nước giao đất để xây dựng cơ sở hạ tầng khu nhà ở để bán. Sau khi tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng như: san lấp, làm đường giao thông, xây dựng hệ thống điện, nước, hệ thống thoát nước, phân lô... Công ty có bán, chuyển nhượng nền đất xây dựng (được coi là đã hoàn thành) thì thời điểm để hạch toán doanh thu và kê khai nộp thuế giá trị gia tăng là khi Công ty bàn giao nền đất xây dựng đã hoàn thành cho bên mua (hoặc bên nhận chuyển nhượng). Số tiền người mua tạm ứng trước chưa phải kê khai nộp thuế.

Trường hợp trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, Công ty có ký hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng hợp tác đầu tư với tổ chức, cá nhân khác nhằm huy động vốn để thực hiện dự án bên góp vốn được chia một phần diện tích đã có mặt bằng hoặc được quyền kinh doanh trên diện tích nền đất xây dựng thì Công ty cũng phải kê khai nộp thuế. Tuy nhiên khi nhận vốn góp để thực hiện dự án (nhận một lần hay nhiều lần) Công ty chưa phải hạch toán doanh thu và chưa phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (vì chưa có nền đất hoàn thành bàn giao). Khi nền đất xây dựng được hoàn thành bàn giao, giá trị nền đất bàn giao cho bên góp vốn hoặc bên hợp tác đầu tư sử dụng mới được xác định là doanh thu và Công ty phải kê khai nộp thuế.

 Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn thực hiện cụ thể.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương