Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3277 TCT/NV7
V/v C/S thu liên quan đến đất đai

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kon Tum

Trả lời công văn số 701/CT-NV ngày 22/8/2003 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum hỏi về vướng mắc trong việc thực hiện chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1.6, Phần C Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định: “Người được xét miễn giảm tiền, sử dụng đất phải là người có tên trong sổ hộ khẩu của gia đình có chung quyền sử dụng đất hoặc là người được giao đất, được mua nhà đang ở thuê thuộc sở hữu Nhà nước, được chuyển mục đích sử dụng hoặc là người đang sử dụng đất được xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.

Theo quy định nêu trên, người được xét miễn giảm tiền sử dụng đất phải là người có tên trong cùng sổ hộ khẩu và có chung quyền sử dụng đất. Như vậy trường hợp 2 cha con có cùng hộ khẩu, người cha thuộc đối tượng được hưởng chế độ miễn giảm tiền sử dụng đất, nhưng nếu cha con không có chung quyền sử dụng đất thì khi người con được xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất cũng không được hưởng chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất của người cha.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện chính sách thu tiền sử dụng đất đúng theo quy định hiện hành./.

 

 

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương