Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3162/TCT-CS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi:

Bà Bùi Thị Phương Oanh – Công ty TNHH Văn Sỹ
(Địa chỉ: 76 Nguyễn Tất Thành, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk)

 

Trả lời thư điện tử của Bà Bùi Thị Phương Oanh từ địa chỉ mail lientruong honda vs@yahoo.com ngày 05/6/2007 gửi tới đường dây nóng của Tổng cục thuế đề nghị hướng dẫn vướng mắc về việc kê khai, nộp thuế GTGT cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc, lập hóa đơn GTGT thấp hơn quy định của bên chủ hàng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 2.10.c, Mục II, Phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định: “Các cơ sở hạch toán phụ thuộc đóng trụ sở cùng địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) nơi có trụ sở chính của đơn vị cấp trên như Công ty, Tổng công ty thì Công ty, Tổng công ty thực hiện kê khai nộp thuế tập trung thay cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc. Nếu cơ sở hạch toán phụ thuộc là pháp nhân không đầy đủ, có con dấu, tài Khoản tiền gửi Ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế GTGT đầu vào, đầu ra muốn kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế, cấp mã số thuế phụ thuộc và sử dụng hóa đơn riêng”.

- Tại Điểm 2.6, Mục II, Phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: “Cơ sở bán đại lý đúng giá theo quy định của bên chủ hàng, hưởng hoa hồng nếu bán giá thấp hơn giá quy định của bên chủ hàng thì phải kê khai, nộp thuế theo giá bán do chủ hàng quy định”.

Căn cứ theo quy định trên thì:

1. Trường hợp Công ty TNHH thành lập một chi nhánh hạch toán phụ thuộc có trụ sở cùng địa phương nơi có trụ sở chính của Công ty. Chi nhánh là pháp nhân không đầy đủ, có giấy phép đăng ký hoạt động, có con dấu, tài Khoản tiền gửi Ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế GTGT đầu vào, đầu ra muốn kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế, cấp mã số thuế phụ thuộc và sử dụng hóa đơn riêng.

2. Trường hợp Công ty là cửa hàng ủy quyền bán xe Honda của Công ty Honda Việt Nam. Công ty bán đúng giá của bên chủ hàng, hưởng hoa hồng nếu Công ty bán giá thấp hơn giá quy định của Công ty Honda Việt Nam thì Công ty phải kê khai, nộp thuế theo giá bán do Công ty Honda Việt Nam quy định. Trường hợp Công ty bán xe cho khách hàng thấp hơn giá quy định của Công ty Honda Việt Nam thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Bà được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ chính sách thuế;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, KTNB;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương