Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2814/TM-XNK
V/v nhập khẩu gốc Campuchia

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty TNHH Tân Đại Thắng Lợi

Trả lời công văn số 01/CV/TĐTL/2004 ngày 24 tháng 05 năm 2004 của Công ty TNHH Tân Đại Thắng Lợi về việc nhập khẩu gỗ Campuchia;

Căn cứ công thư số 1190 MOC/M2004 ngày 19 tháng 05 năm 2004 của Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia gửi Bộ Thương mại CHXHCN Việt Nam thông báo Công ty Phal Samnang Trading Co., LTD được phép xuất khẩu gỗ chế biến thông qua Công ty TNHH Tân Đại Thắng Lợi;

Bộ Thương mại đồng ý Công ty TNHH Tân Đại Thắng Lợi được nhập khẩu 500 steres đôi gỗ Tràm bông vàng đã qua chế biến qua cửa khẩu Tịnh Biên, Vĩnh Xương (An Giang), Xa Mát, Mộc Bài (Tây Ninh), Xà Xía (đường số 17).

Khái niệm gỗ Tràm bông vàng đã qua chế biến được hiểu theo giấy phép xuất khẩu của Campuchia. Doanh nghiệp chỉ được nhận hàng trên phần đất Việt Nam sau khi phía Campuchia đã hoàn tất thủ tục xuất nhập khẩu Nhà nước Campuchia quy định. Tuyệt đối không được đưa người và phương tiện sang đất Campuchia.

Bộ Thương mại lưu ý Công ty thanh toán tiền hàng nhập khẩu qua ngân hàng và thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về quản lý ngoại hối.

Văn bản có hiệu lực đến 31/12/2004.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu