Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2681/TM-XNK
V/v nhập khẩu xe máy hai bánh gắn máy nguyên chiếc có xuất xứ từ EU

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty Kim khí thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Quyết định số 17/2004/QĐ-BTC ngày 12 tháng 2 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thuế suất thuế nhập khẩu đối với xe hai bánh gắn máy nguyên chiếc nhập khẩu có xuất xứ từ EU;
Căn cứ Thông báo số 1079/TM-XNK ngày 5 tháng 3 năm 2004 của Bộ Thương mại về việc phân bổ chỉ tiêu nhập khẩu xe hai bánh gắn máy nguyên chiếc cho doanh nghiệp nhập khẩu thép thành phẩm;

Căn cứ hồ sơ số thép thực nhập khẩu và đề nghị của Công ty tại công văn số 893/CV ngày 13 tháng 5 năm 2004.

Bộ Thương mại thông báo Công ty được nhập khẩu 166 chiếc (bằng chữ: một trăm sáu mươi sáu) xe hai bánh gắn máy nguyên chiếc, loại Scooter, có xuất xứ từ EU với thuế suất nhập khẩu là 70%. Trong số 166 chiếc xe nêu trên có ít nhất 83 (tám mươi ba) chiếc nhãn hiệu PEUGEOT.

Bộ Thương mại lưu ý: Để được hưởng thuế suất nhập khẩu 70%, xe máy nhập khẩu phải đảm bảo đủ các tiêu chuẩn sau:

- Xe máy nhập khẩu phải có giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) do cơ quan có thẩm quyền của nước thành viên EU cấp;

- Vận tải đơn phải thể hiện hàng được vận chuyển từ cảng EU.

Việc nhập khẩu theo quy định hiện hành và có giá trị đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2004.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI THỨ TRƯỞNG
Lương Văn Tự