Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2659/TM-XNK
V/v nhập khẩu gỗ Campuchia

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hoà Bình Tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 106/CV-HB/04 ngày 19 tháng 05 năm 2004 của Công ty TNHH Hoà Bình về việc nhập khẩu gỗ cao su có nguồn gốc Campuchia;

Căn cứ công thư số 1032/MOC/M 2004 ngày 25 tháng 03 năm 2003 của Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia gửi Bộ Thương mại Việt Nam thông báo cho phép Công ty Thary Trade Import Export Co., Ltd được xuất khẩu gỗ chế biến qua Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 08/2000/TT/BTM ngày 12 tháng 04 năm 2000 của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu có nguồn gốc Campuchia.

Bộ Thương mại đồng ý Công ty TNHH Hoà Bình được nhập khẩu từ Campuchia 5.000 m3 gỗ cao su đã qua chế biến qua cửa khẩu Sa Mát (Tây Ninh).

Khái niệm gỗ chế biến được hiểu theo giấy phép xuất khẩu của Campuchia. Doanh nghiệp không được đưa người và phương tiện sang đất Campuchia và chỉ được nhận gỗ trên phần đất Việt Nam sau khi phía Campuchia đã hoàn tất thủ tục xuất khẩu do Nhà nước Campuchia quy định.

Việc thanh toán tiền hàng nhập khẩu, thủ tục hải quan hàng nhập khẩu thực hiện theo quy định hiện hành.

Văn bản có hiệu lực đến 31 tháng 12 năm 2004.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu