Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2630/TM-XNK
V/v xuất khẩu lậu xăng dầu

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Cục quản lý Thị trường

Thị trường xăng dầu thế giới hiện nay diễn biến hết sức phức tạp, các Bộ, ngành chức năng đang phối hợp khẩn trương thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn nhằm bảo đảm nguồn xăng dầu đáp ứng nhu cầu sản xuất tiêu dùng nội địa và bình ổn thị trường xăng dầu trong nước. Sau khi nghe Vụ Xuất nhập khẩu báo cáo tình hình nhập khẩu xăng dầu 4 tháng đầu năm 2004, Thứ trưởng Mai Văn Dâu có ý kiến yêu cầu Cục Quản lý Thị trường tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp xuất khẩu lậu xăng dầu qua biên giới, đặc biệt là biên giới phía Tây Nam.

Vụ xuất nhập khẩu xin thông báo quý Cục được biết để thực hiện chỉ thị nói trên của Lãnh đạo Bộ.

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Đăng Chi