Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2599 TM/XNK
V/v quá cảnh hàng hoá

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Hữu hạn Thiếc Vân Nam - Trung Quốc

Trả lời đơn xin quá cảnh của Công ty Cổ phần Hữu hạn Thiếc Vân Nam - Trung Quốc ngày 12 tháng 04 năm 2004,

Địa chỉ: 36 Cam Lộ, Đường Quan thượng, Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc

(địa chỉ cũ là 4/F số 32 Đường Bắc Kinh, Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc)

Số điện thoại: 0086.8716287200; số fax: 0086.7178191

Tài khoản số 914602981208091014, Ngân hàng Trung Quốc, chi nhánh Vân Nam

Bộ Thương mại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho phép Công ty Cổ phần Hữu Hạn Thiếc Vân Nam - Trung Quốc quá cảnh hàng hoá theo các quy định sau đây:

1. Tên hàng và khối lượng:

- Quặng Titan trắng  :1.000 tấn

- Quặng thiếc dạng cát, cục rời :2.000 tấn

- Quặng đồng dạng cát, cục rời :1.000 tấn

- Quặng chì dạng cát, cục rời  :2.000 tấn

- Quặng kẽm dạng cát, cục rời :1.000 tấn

- Hợp kim đồng, thiếc, chì thô dạng bó, kiện, thỏi, rời :1.000 tấn

- Quặng Bi (Bismuth) dạng cát, cục rời :1.000 tấn

3. Trị giá: 12.100.000 USD (mười hai triệu một trăm nghìn đô la Mỹ)

4. Bao bì và ký mã hiệu: hàng đóng trong bao, kiện, bó thùng, để rời

5. Cửa nhập khẩu hàng: Cảng Hải Phòng

6. Cửa khẩu xuất khẩu: Lào Cai - Hà Khẩu

7. Tuyến đường vận chuyển: Hải Phòng - Lào Cai - Hà Khẩu.

8. Phương tiện vận chuyển: toa xe, ô tô, tàu biển

9. Thời điểm quá cảnh: dự kiến từ 05 tháng 05 năm 2004 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2004

10. Tuân thủ pháp luật Việt Nam về quá cảnh hàng hoá.

Việc vận chuyển hàng hoá quá cảnh lãnh thổ Việt Nam do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng xuất nhập khẩu Thăng Long đảm nhiệm.

Văn bản này có hiệu lức đến 31 tháng 12 năm 2004.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu