Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG NGHIỆP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2546/GP-CLH

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2004

 

GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU
TIỀN CHẤT SỬ DỤNG TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP
Kính gửi: Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Trường Phát

Xét đề nghị của Doanh nghiệp tại Đơn xin nhập khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp (ngày 18/5/2004).

Căn cứ Quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN ngày 25 tháng 8 năm 2003 và số 04/2004/QĐ-BCN ngày 07/01/2004 của Bộ Công nghiệp;

Xét điều kiện của Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cấp (số 1689/GCN-TNMT ngày 28/10/2003); có hợp đồng nhập khẩu số 192-2004/TX-VN ngày 04/5/2004 với Texchem Singapore PTE., LTD., Bộ Công nghiệp cho phép Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Trường Phát được nhập khẩu 181,44 tấn acetic acid để cung ứng cho ngành cao su, dệt và nhuộm trong nước, như đề nghị của Công ty.

- Tên cửa khẩu hàng nhập khẩu sẽ đi qua: Cảng thành phố Hồ Chí Minh.

- Phương tiện và điều kiện: phải bảo đảm an toàn vận chuyển.

- Thời gian và số lần thực hiện nhập khẩu: Từ ngày 26/5/2004 đến hết ngày 30/7/2004 và trong 04 lần nhập khẩu.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm quản lý, cung ứng số hoá chất theo đúng mục đích nhập khẩu, thực hiện đầy đủ các quy định của Quy chế và các quy định có liên quan về tiền chất của Chính phủ, báo cáo kết quả nhập khẩu và cung ứng cho từng khách hàng khi có nhu cầu nhập khẩu tiếp.

Yêu cầu Doanh nghiệp trực tiếp liên hệ với cơ quan Hải quan để được hướng dẫn thủ tục nhập khẩu./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CƠ KHÍ, LUYỆN KIM VÀ HOÁ CHẤT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phùng Hà