Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG NGHIỆP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2544/GP-CLH

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2004

 

GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU
TIỀN CHẤT SỬ DỤNG TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP
Kính gửi: Công ty TNHH Phú Xuân

Xét đề nghị của Công ty tại Đơn xin nhập khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp (số 2405/PXCV ngày 24/5/2004);

Căn cứ Quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN ngày 25 tháng 8 năm 2003 và số 04/2004/QĐ-BCN ngày 07/01/2004 của Bộ Công nghiệp;

Xét điều kiện của Công ty có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện do Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất thành phố Hà Nội cấp (số 36/TNMTNĐ-QLMTKTTV ngày 29/4/2004); có hợp đồng nhập khẩu số A1280/2004 ngày 12/5/2004 với DOZEN RAY ENTERPRISE CORP., Bộ Công nghiệp cho phép Công ty TNHH Phú Xuân được nhập khẩu 100,8 tấn acetic acid để cung cấp cho ngành dệt và mạ trong nước, như đề nghị của Công ty.

- Tên cửa khẩu hàng nhập khẩu sẽ đi qua: Cảng Hải Phòng.

- Phương tiện và điều kiện: phải bảo đảm an toàn vận chuyển.

- Thời gian và số lần thực hiện nhập khẩu: Từ ngày 01/6/2004 đến hết ngày 31/12/2004 và trong 04 lần nhập khẩu.

Công ty chịu trách nhiệm quản lý, cung ứng số hoá chất theo đúng mục đích nhập khẩu, thực hiện đầy đủ các quy định của Quy chế và các quy định có liên quan về tiền chất của Chính phủ, báo cáo kết quả nhập khẩu và cung ứng cho từng khách hàng khi có nhu cầu nhập khẩu tiếp.

Yêu cầu Công ty trực tiếp liên hệ với cơ quan Hải quan để được hướng dẫn thủ tục nhập khẩu./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CƠ KHÍ, LUYỆN KIM VÀ HOÁ CHẤT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phùng Hà