Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2516/TM-XNK
V/v nhập khẩu gỗ Campuchia

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại XNK Tổng hợp Trung Hữu

Trả lời công văn số 04/2004 ngày 09 tháng 03 năm 2004 của Công ty TNHH Thương mại XNK Tổng hợp Trung Hữu về việc nhập khẩu gỗ cao su có nguồn gốc hợp pháp từ Campuchia;

Căn cứ công thư số 559 MOC/M 2004 ngày 05 tháng 03 năm 2004 của Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia Bộ Thương mại Việt Nam thông báo cho phép Công ty Kam Chin International Cooperation Co., Ltd được xuất khẩu gỗ chế biến qua Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 08/2000/TT/BTM ngày 12 tháng 04 năm 2000 của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu có nguồn gốc Campuchia;

Bộ Thương mại đồng ý Công ty TNHH Thương mại XNK Tổng hợp Trung Hữu được nhập khẩu từ Campuchia 3.000m3 cao su đã qua chế biến qua cửa khẩu Samát (Tây Ninh).

Khái niệm gỗ chế biến được hiểu theo giấy phép xuất khẩu của Campuchia. Doanh nghiệp chỉ được nhận gỗ trên phần đất Việt Nam sau khi phía Campuchia đã hoàn tất thủ tục xuất khẩu do Nhà nước Campuchia quy định. Tuyệt đối không được người và phương tiện sang đất Campuchia.

Bộ Thương mại lưu ý Công ty thực hiện việc thanh toán tiền hàng nhập khẩu qua ngân hàng, tuân thủ nghiêm túc các quy định của Nhà nước về quản lý ngoại hối.

Văn bản có hiệu lực đến 31/12/2004.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu