Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2512/TM-ĐB
V/v 11 ngành ưu tiên hội nhập của ASEAN

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

Bộ Công nghiệp (Vụ Hợp tác Quốc tế), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Hợp tác Quốc tế), Bộ Thủy sản (Vụ Kế hoạch Tài chính), Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế), Bộ Bưu chính Viễn thông (Vụ Công nghiệp Công nghệ thông tin), Tổng cục Du lịch (Vụ Hợp tác Quốc tế), Bộ Giao thông Vận tải (Vụ Hợp tác Quốc tế, Cục Hàng không Việt Nam), Bộ Công An, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Pháp chế), Bộ Tài chính (Vụ Hợp tác Quốc tế), Bộ Khoa học và Công nghệ (Vụ Hợp tác Quốc tế), Bộ Ngoại giao (Vụ Kinh tế Đa phương)

Ngày 6 tháng 5 năm 2004 Bộ Thương mại đã gửi công văn số 2066TM/ĐB xin ý kiến đóng góp của một số Bộ về dự thảo lộ trình hội nhập 11 ngành ưu tiên trong ASEAN. Đến này Bộ Thương mại đã nhận được ý kiến của Bộ Bưu chính, Viễn thông, Tổng cục Du lịch, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Ngoại giao, Bộ Thương mại xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan. Để tiếp tục phối hợp xây dựng và đàm phán các dự thảo trên, Bộ Thương mại xin thông báo tới Quý Cơ quan kế hoạch triển khai của ASEAN được thống nhất tại Hội nghị các Quan chức Kinh tế Cấp cao ASEAN lần thứ 3 khoá 35 (SEOM 3/35) ngày 17-19/5/2004 tại Brunei và dự kiến kế hoạch triển khai trong nước như sau:

I. KẾ HOẠCH CỦA ASEAN:

Về thể thức văn bản pháp lý: Tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 10 vào tháng 11 năm 2004, các nhà Lãnh đạo ASEAN sẽ ký kết Hiệp định khung về ưu tiên đẩy nhanh hội nhập 11 ngành. Lộ trình hội nhập của từng ngành cụ thể sẽ được pháp lý hoá bằng một Nghị định thư, do các Bộ trưởng Kinh tế ký.

Kế hoạch triển khai sắp tới:

- Cho tới ngày 31 tháng 5 năm 2004, các nước thành viên tiếp tục gửi ý kiến đóng góp về dự thảo lộ trình 11 ngành ưu tiên tới các nước điều phối.

- Trong nửa đầu tháng 6/2004, các nước điều phối sẽ tổ chức các cuộc họp tham vấn lần cuối để xem xét các dự thảo lộ trình thuộc lĩnh vực được giao phụ trách. ác nước thành viên cần cử đại diện của các cơ quan quản lý và khối doanh nghiệp tham gia các cuộc họp này để đóng góp ý kiến. Dựa trên ý kiến đóng góp tại các cuộc họp đó, các nước điêu phối sẽ hòn chỉnh các dự thảo lộ trình gửi SEOM trước ngày 20 tháng 6 năm 2004.

- SEOM sẽ tổ chức họp phiên đặc biệt từ 1 - 7/7/2004 tại Ban Thư ký ASEAN để đàm phán các dự thảo lộ trình hội nhập ngành và dự thảo hiệp định khung theo lịch trình sau:

Ngày 1/7/2004: Ngành gỗ và ô tô

Ngày 2/7/2004: Ngành cao su và dệt may

Ngày 3/7/2004: Ngành nông sản và thủy sản

Ngày 4/7/2004: Hiệp định khung

Ngày 5/7/2004: Chuẩn bị tài liệu

Ngày 6/7/2004: Ngành điện tử và e - ASEAN

Ngày 7/7/2004: Ngành y tế, vận tải hàng không và du lịch

- Về những ngành đang được một số cơ quan chuyên ngành của ASEAN xây dựng lộ trình hoặc kế hoạch hành động hội nhập, như ngành vận tải hàng không (do Nhóm công tác về vận tải hàng không thuộc STOM đàm phán) và ngành du lịch (do Nhóm công tác về du lịch đàm phán), SEOM thống nhất các cơ quan này vẫn tiếp tục đàm phán về lộ tình hội nhập cho các ngành đó nhưng đề nghị cung cáp cho SEOM dự thảo các lộ trình để xem xét lần cuối.

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TRONG NƯỚC

Dựa trên kế hoạch của ASEAN, Bộ Thương mại dự kiến kế hoạch triển khai trong nước như sau:

- Các Bộ, Ngành tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với dự thảo lộ trình 11 lĩnh vực ưu tiên mà Bộ Thương mại đã gửi tới Quý Cơ quan theo công văn số 2066 ngày 6 tháng 5 năm 2004 (đối với những Bộ/Ngành chưa đóng góp ý kiến).

- Các Bộ, Ngành được phân công làm đầu mối cho từng ngành cử cán bộ và mời đại diện khối doanh nghiệp thuộc ngành có liên quan tham dự các cuộc họp tham vấn do các nước điều phối tổ chức. Khi nhận được thư mời và thông tin cụ thể, Bộ Thương mại sẽ gửi ngay tới các Bộ/Ngành đầu mối để tổ chức đoàn tham dự.

- Bộ Thương mại sẽ tổ chức họp với tất cả các Bộ, Ngành có liên quan trong nửa cuối tháng 6/2004 (thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau) nhằm thống nhất ý kiến, chuẩn bị phương án đàm phán cho việc tham dự cuộc họp SEOM đặc biệt:

- Bộ Thương mại sẽ mời các Bộ, Ngành đầu mối cử cán bộ tham gia cuộc họp cuộc họp SEOM đặc biệt ngày 1-7/7/2004 để đàm phán về lộ trình hội nhập cho từng ngành theo lịch nêu tại Mục I trên đây.

Bộ Thương mại trân trọng đề nghị các Bộ, Ngành quan tâm nghiên cứu các dự thảo lộ trình hội nhập của ngành ưu tiên và cử cán bộ tham gia đầy đủ các cuộc họp cả của ASEAN và trong nước để có thể tham gia đóng góp ý kiến một cách tích cực và chủ động, đảm bảo hỗ trợ cho sự phát triển của các ngành tương ứng của nước ta.

Trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý cơ quan.

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CSTM ĐA BIÊN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Đồng Phương