Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2509/TM-TTTN
V/v bán xăng dầu tại địa bàn biên giới

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối

Theo các phương tiện thông tin đại chúng, trong thời gian qua, tình trạng buôn lậu xăng dầu qua biên giới Campuchia và Lào rất nghiêm trọng; trong điều kiện Nhà nước phải thực hiện cơ chế bù lỗ đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu để ổn định sản xuất và đời sống nhân dân. Trước tình hình này, Bộ Thương mại yêu cầu:

1. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối yêu cầu các Tổng đại lý, đại lý thuộc mình quản lý có các cửa hàng/ trạm/ điểm bán xăng dầu tại địa bàn vùng biên giới giáp Campuchia, Lào: Chỉ bán xăng, dầu trực tiếp vào phương tiện của người tiêu dùng, không bán vào các thùng phuy, can nhựa và các dụng cụ chứa đựng khác. Phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương; Chi cục quản lý thị trường, Hải quan cửa khẩu, Bộ đội biên phòng... để ngăn chặn các hành vi thẩm lậu, buôn lậu xăng dầu qua biên giới.

2. Tổng hợp tình hình về lượng xăng, dầu cung ứng cho các Tổng đại lý, đại lý ở khu vực địa bàn biên giới Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào từ đầu năm đến nay; so sánh mức độ (số lượng) xăng dầu tiêu thụ ở khu vực này với thời điểm bình thường. Báo cáo gửi về Bộ chậm nhất là ngày 10/6/2004.

3. Mười ngày 1 lần báo cáo về Bộ Thương mại về tình hình tiêu thụ xăng dầu ở khu vực biên giới.

Nhận được văn bản này yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương thực hiện./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG

Phan Thế Ruệ