Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2475/TM-KVI
V/v xuất khẩu gạch men lát nền và ốp tường vào Philíppin

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

Tổng Cục Hải quan
(Cục CNTT và Thống kê Hải quan)

Philíppin đã áp dụng biện pháp tự vệ (phụ thu) đối với các sản phẩm gạch men lát nền và ốp tường của Việt Nam từ cuối năm 2003, sau khi xác định xuất khẩu các sản phẩm trên của Việt Nam sang Philíppin đã vượt quá mức được miễn áp dụng biện pháp tự vệ (biện pháp này được Philíppin áp dụng đối với nhập khẩu các sản phẩm trên từ năm 2002, theo Đạo luật Tự vệ của Philíppin).

Để có cơ sở đánh giá tác động của biện pháp trên đối với xuất khẩu của Việt Nam và làm việc với phía Philíppin để bảo đảm quyền lợi của các doanh nghiệp Việt Nam, Bộ Thương mại đề nghị quý Tổng cục giúp cung cấp số liệu (kim ngạch và số lượng) và danh sách doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu các mặt hàng trên (mã HS 69079000 và 69089000) sang Philíppin (gồm số liệu cả năm 2003, số liệu mới nhất cho năm 2004 và số liệu cùng kỳ năm 2003 để so sánh).

(Số liệu xin sớm gửi về Vụ Châu Á - Thái Bình Dương, Bộ Thương mại; điện thoại: 8262538, số lẻ 1162; fax: 8254915/826696; email: .vn).

Bộ Thương mại trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Tổng cục.

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hải Tịnh