Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2414/TM/KHĐT
V/v bán thanh lý ô tô khách cũ

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

Công ty TNHH SAMBU VINA SPORTS
(ấp 4, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 58/XNK 2004 ngày 19 tháng 4 năm 2004 của Công ty TNHH Sambu Vina Sports về việc bán thanh lý 02 chiếc ô tô cũ đã hết khấu hao, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty TNHH SAMBU VINA SPORTS được bán thanh lý tại Việt Nam 02 chiếc ô tô nhãn hiệu KI (gồm 01 chiếc 09 chỗ ngồi và 01 chiếc 04 chỗ ngồi). Các xe này đã được nhập khẩu để tạo tài sản cố định theo công văn số 2217/TM/XNK ngày 10 tháng 3 năm 1993 và Giấy phép nhập khẩu hàng hoá số 253 ngày 23 tháng 3 năm 1994 của Phòng quản lý XNK Bộ Thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh, tờ khai hải quan số 81/NĐT/ôtô ngày 24 tháng 3 năm 1994 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

2. Công ty TNHH SAMBU VINA SPORTS có trách nhiệm thực hiện truy nộp thuế nhập khẩu đã được miễn và các nghĩa vụ tài chính theo quy định hiện hành có liên quan đối với việc bán thanh lý ô tô. Số tiền thu được phải đầu tư mua máy móc, phương tiện mới cho hoạt động của Công ty, không được giảm vốn đầu tư.

Bộ Thương mại thông báo để Công ty TNHH SAMBU VINA SPORTS biết và thực hiện.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh