Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2367 TCHQ/KTTT
V/v giải toả cưỡng chế Kính gửi:

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

- Tổng Công ty XNK Xây dựng Việt Nam (VINACONEX)
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Trả lời công văn số 01773 CV/VC-KD ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Tổng Công ty XNK Xây dựng Việt Nam về việc đề nghị giải toả cưỡng chế nợ đọng thuế theo Quyết định số 156/HĐBT, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 16 tháng 03 năm 1994, Văn phòng Chính phủ có công văn số 1164/KTTH về việc xử lý tồn đọng thuế đối với hàng hoá nhập khẩu bán hàng theo Quyết định số 156/HĐBT. Để giải quyết dứt điểm nợ đọng thuế theo Quyết định số 156/HĐBT nói trên; Bộ Tài chính đã có công văn số 3994 TC/TCHQ ngày 16 tháng 04 năm 2004, yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hà Nội báo cáo toàn bộ sự việc có liên quan. Vì vậy, trong thời gian chờ Bộ Tài chính có quyết định xử lý cuối cùng về việc trên, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chưa thực hiện cưỡng chế làm thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng Công ty XNK Xây dựng Việt Nam đến hết tháng 09 năm 2004 với đầy đủ các điều kiện: Công ty chỉ còn nợ thuế đối với số hàng hoá đã bán cho đối tượng theo Quyết định 156/HĐBT, đồng thời Công ty phải có cam kết bằng văn bản thực hiện quyết định xử lý cuối cùng của Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với số thuế nhập khẩu nợ đọng và phải nộp thuế lô hàng xuất nhập khẩu tiếp theo trong thời hạn nộp thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng công ty XNK xây dựng Việt Nam và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết, thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An