Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2352 TCHQ/KTTT
V/v hoàn thuế NK linh kiện xe gắn máy năm 2001 theo kết quả nội địa hoá

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

Công ty Liên doanh Việt Nam Suzuki
(TP. Biên Hoà - Tỉnh Đồng Nai)

Trả lời công văn số ACC/040401 ngày 02 tháng 04 năm 2004 của Công ty Liên doanh Việt Nam Suzuki về việc hoàn thuế nhập khẩu linh kiện xe gắn máy năm 2001 theo kết quả nội địa hoá, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 14 tháng 05 năm 2004, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2167/TCHQ-KTT hướng dẫn vướng mắc trong việc quyết toán phần linh kiện xe 2 bánh gắn máy nhập khẩu năm 2001 nhưng lắp ráp trong năm 2002 của các doanh nghiệp lắp ráp xe máy có vốn đầu tư nước ngoài (có bản photo copy kèm theo).

Đề nghị Công ty Liên doanh Việt Nam Suzuki làm việc trực tiếp với Cục Hải quan Đồng Nai để được kiểm tra cụ thể số linh kiện xe 2 bánh gắn máy thực nhập khẩu trong năm 2001 nhưng không lắp ráp trong năm 2001 mà lắp ráp trong năm 2002 (đối với loại xe có cùng nhãn hiệu đã được quyết toán năm 2001) và tính, nộp thuế theo quy định.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An