Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2345/TCHQ-CNTT
V/v cấp mã số thương nhân XNK

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Cục CNTT & Thống kê HQ xác nhận các thương nhân đăng ký mã số tại Cục HQTP Hồ Chí Minh. Đề nghị đơn vị căn cứ vào kết quả xác nhận này cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số thương nhân xuất nhập khẩu cho thương nhân.

TT

Mã số thuế

Tên thương nhân

Tên giao dịch

Số ĐKKD

Xác nhận

Mã mới cấp

Ngày đăng ký: 19/5/2004

1

0302637275

Cty TNHH Thương mại Thiết bị Công nghiệp Việt Nam

VIET NAM INDUSTRIAL EQUIPMENT TRADING CO., LTD

4102010510

 

2

0302754733

Cty Cổ phần Thương mại Đầu tư và Xây dựng Việt Hoàng

VIETHOANG TRADING INVESTMENT AND CONSTRUCTION CORP

4103001230

 

3

0302783607

Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Bạch Đằng

TAN BACH DANG COMERCIAL SER VICES CO., LTD

4102012625

 

4

0302852515002

Chi nhánh Cty TNHH Khang Dương

KHANH DUWONG TRADING CO., LTD

3712000101

 

5

0302958857

Cty TNHH Tân Đỉnh Phong

 

4102015847

 

6

0303191554

Cty TNHH An Vĩnh Phát

AN VINH PHAT CO., LTD

4102020024

 

7

0303242209

DNTN May mặc Thương mại G.S

G.S GARENT PTE

4101008033

 

8

0303243629

Cty TNHH SX Thương mại Dịch vụ Ô tô Tân Ba Đình

TAN BA DINH VEHICLE PRODICTION TRADING SER VICE COM

4102021077

 

9

0303244936

Cty TNHH Tùng Cẩm

TUNG CAM CO., LTD

4102021134

 

10

0303245954

Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Dương Thái Anh

DUONG THAI ANH TRADING SERVICE CO.,LTD

4102021625

 

11

0303246940

Cty TNHH Giao nhận N.D Quốc tế

N.D INTERNATIONAL FOR WARDING CO., LTD

4102021381

 

12

0303259097

Cty TNHH sản xuất Thương mại Khải Hồng

KHAI HONG TRADING MANUFACTURING CO., LTD

4102021800

 

13

0303259234

DNTN Thương mại Khang Lâm

KHANG LAM TRADING PTE

4101008070

 

14

0303260134

DNTN Thương mại sản xuất và Dịch vụ Trúc Quân

 

4101008005

 

15

0303263181

Cty TNHH Thương mại Dịch vụ La Minh

LA MINH CO., LTD

4102021507

 

Ngày đăng ký: 20/5/2004

16

0301762410

Cơ sở Hùng Phát

 

P17.12.18.CNG/HKD

 

17

0302067667

Cty TNHH SX Thương mại Đầm Sen

DAMSEN PRODUCE TRADE CO., LTD

4102001811

 

18

0302467256

Cty TNHH SX và Thương mại O.B.M

 

4102007083

 

19

0302614581

Cty TNHH Đầu tư và Tư vấn Xây dựng Quốc tế

INVESTMENT CONSTRUCTION & CONSULTANCY INTERNATIONA

4102009804

 

20

0303122568

Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ A.D.S

A.D.S CO., LTD

4102018862

 

21

0303145974

Cty TNHH SX Thương mại Dịch vụ Kim Đông Sung

KIM DONG SUNG PRODUCTION TRADING SERVICE CO. LTD

4102019265

 

22

0303171660

DNTN Di Đại Hưng

 

4101007525

 

23

0303216311

Cty TNHH Dịch vụ Trịnh Tuấn

 

4102020555

 

24

0303216907

Cty TNHH Ro Ti Na

RO TI NA CO., LTD

4102020491

 

25

0303218252

Cty TNHH Thương mại Vận tải Song Hải Luân

SOHAI LUAN TRADING TRANSPORT CO., LDT

4102020871

 

26

0303232225

Cty TNHH SX Thương mại Dịch vụ Tân Hùng Hoa

TANHUNGHOA CO., LTD

4102020864

 

27

0303235586

Cty Cổ phần Tiếp vận Dịch vụ Hàng hải S.T.S

S.T.S LOGISTICS.JSC

4103002226

 

28

0303257847

Cty TNHH Đông Nam Dương

 

4102021400

 

29

0303269916

Cty TNHH JAVA Việt Nam

JAVA VIETNAM CO.,LTD

630/GP-HCM

 

30

0303271471

Cty TNHH Un-Available

UN-AVAILABLE CO.,LTD

639/GP-HCM

 

Ngày đăng ký: 21/5/2004

31

0300402493004

Trung tâm Thương mại Vật liệu Xây dựng Fi Cơ

 

4116000099

 

32

0302149461

Cty Cổ phần Hải Nam

HANA CORP.

4103000206

 

33

0303146953

Cty TNHH B và H

B&h CO., LTD

4102019156

 

34

0303147121

Cty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Sông La

SONGLA TECHNICAL EQUIPMENT CO., LTD

4102019157

 

35

0303197725

Cty TNHH Thương mại XNK F.A Thái Việt

FA THAI VIET TRADING IMPORT EXPORT CO., LTD

4102019980

 

36

0303233211

Cty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại An Lâm

ANLAM DESIGN CONSTRUCTION TRADING CO., LTD

4102021368

 

37

0303247623

Cty TNHH Quang Vạn Thành

QUANG VAN THANH CO.,LTD

4102021485

 

38

0303252743

Cty TNHH SX Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Trung Nhân Sơn

 

4102021542

 

39

0303255617

Cty TNHH SX Thương mại Tân Thái Sơn Thuận Phát T.P

TATHAI CO., LTD

4102021553

 

40

0303256353

Cty TNHH Công nghệ Nước và Môi trường E.N.S.A

E.N.S.A WATER AND ENVIRONMENT TECHNOLOGY CO., LTD

4102021408

 

41

0303258752

Công ty TNHH Giao nhận Hàng hoá Chuyên vận

PRO FREIGHT CO., LTD

4102021763

 

42

0303258777

Cty TNHH Thuỷ hải sản Hương Nhật

HUWONG NHAT SEAFOOD CO., LTD

4102021827

 

43

0303258897

Cty Cổ phần Kỹ thuật Thương mại E.E

 

4103002280

 

44

0303262131

Cty TNHH Lê Minh L.C.L

L.C.L LE MINH CO., LTD

4102021743

 

45

0303274056

Cty TNHH An Thái Hiền

AN THAI HIEN CO., LTD

4102022198

 

Ngày xác nhận: 24/5/2004

(Ghi chú: Những dòng có đánh dấu x ở cột xác nhận thì được cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số)

 

CỤC TRƯỞNG CỤC CNTT & THỐNG KÊ HẢI QUAN
Nguyễn Công Bình

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC CNTT & THỐNG KÊ HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2345/TCHQ-CNTT
V/v cấp mã số thương nhân XNK)

, ngày 24 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Cục CNTT & Thống kê HQ xác nhận các thương nhân đăng ký mã số tại Cục HQTP Hà Nội. Đề nghị đơn vị căn cứ vào kết quả xác nhận này cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số thương nhân xuất nhập khẩu cho thương nhân.

TT

Mã số thuế

Tên thương nhân

Tên giao dịch

Số ĐKKD

Xác nhận

Mã mới cấp

Ngày đăng ký: 24/5/2004

1

0101092455

Cty TNHH Diện Hoá Hà Sơn

HASONEC CO., LTD

0102001672

 

2

0101173506

Cty TNHH Phát triển Mỹ thuật & Công nghệ

ATD CO., LTD

0102003685

 

3

0101318455

Cty Cổ phần Cơ khí & Kết cấu Thép Sóc Sơn

SOCSON JSC

0103000341

 

4

0101362038

Cty TNHH Thành Nghĩa

THANH NGHIA CO.,LTD

0102008442

 

5

0101419252

Cty Cổ phần Nam Tràng Tiền

TTS, JSC

0103002766

 

6

0101436988

Cty Cổ phần Đầu tư TM Vật tư Thiết bị CN Long Khánh

 

0103003361

 

7

0101473411

Cty Cổ phần may Thăng Long

THALOGA., JSC

0103003573

 

8

0101476814

Cty TNHH Công nghệ Thông Minh Việt Nam

GENITEK (VIETNAM) CO., LTD

0102011805

 

9

0101478201

Cty TNHH Hợp Giang

HOP GIANG CO., LTD

0102011932

 

10

0101478709

Cty Cổ phần Thương mại Thái Linh

TLT, JSC

0103004050

 

11

0101478723

Cty TNHH Kinh Giang

KINH GIANG CO., LTD

0102011968

 

12

0101479734

Cty TNHH Vũ Bình Dương

VU BINH DUWOWNG CO., LTD

0102011976

 

13

0101479854

Cty TNHH Chương & Gi Đình

OGD CO., LTD

0102012070

 

14

0101481758

Cty Cổ phần Quốc tế CN & Truyền thông Quang Dương

QD MTEK INTL, JSC

0103004094

 

15

0101482568

Cty TNHH Cơ khí an Việt

AVM CO., LTD

0102012093

 

16

0101484678

Cty TNHH TM&DV Thiên Trang

T&T TRADING CO., LTD

0102012381

 

17

0101485495

Cty TNHH XNK Thái Bình Dương

PIE CO., LTD

0102012380

 

18

0500233901013

XN Kinh doanh Kho bãi thuộc Cty XNK Hà Tay

 

0316000016

 

19

2500227041

Cty Hữu hạn Đầu tư See Well-J

SEE WELL-J INVESTMENT CO., LTD

51/GP-VP

 

20

2500227059

Cty Hữu hạn Đầu tư See Well-K

SEE WELL-K INVESTMENT CO., LTD

50/GP-VP

 

Ngày xác nhận: 24/5/2004

(Ghi chú: Những dòng có đánh dấu x ở cột xác nhận thì được cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số)

 

CỤC TRƯỞNG CỤC CNTT & THỐNG KÊ HẢI QUAN
Nguyễn Công Bình

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC CNTT & THỐNG KÊ HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2345/TCHQ-CNTT
V/v cấp mã số thương nhân XNK)

, ngày 24 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai

Cục CNTT & Thống kê HQ xác nhận các thương nhân đăng ký mã số tại Cục HQ Đồng Nai. Đề nghị đơn vị căn cứ vào kết quả xác nhận này cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số thương nhân xuất nhập khẩu cho thương nhân.

TT

Mã số thuế

Tên thương nhân

Tên giao dịch

Số ĐKKD

Xác nhận

 

Mã mới cấp

Ngày đăng ký: 21/5/2004

 

1

3600486179

Cty TNHH Xây dựng Công Minh

CONGMINH CONSTRUCTION CO., LTD

4702000086

X

 

2

3600491203

Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hải Châu

CÔNG TY TMDV HAI CHÂU

4702000092

X

 

3

3600674542

Cty TNHH Gỗ Lee Fu (Việt Nam)

LEE FU WOOD PRODUCTS (VIET NAM) CO., LTD

283/GP-KCN-ĐN

X

 

4

3600675289

Cty TNHH Gỗ Thông Vương

THONG VUONG WOOD CO., LTD

4702000963

X

 

Ngày đăng ký: 24/5/2004

 

5

3600473394

Cty TNHH Kỹ thuật Fusione thành phố Hồ Chí Minh

FUSIONE TECHNOLOGIES HO CHI MINH CITY CO.,LTD

271/GP-KCN-ĐN

X

 

6

3600674743

Cty TNHH TTD. INC Việt Nam

TTD.INC, VIET NAM

280/GP-KCN-ĐN

X

 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC CNTT & THỐNG KÊ HẢI QUAN
Nguyễn Công Bình

Ngày xác nhận: 24/5/2004

(Ghi chú: Những dòng có đánh dấu x ở cột xác nhận thì được cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC CNTT & THỐNG KÊ HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2345/TCHQ-CNTT
V/v cấp mã số thương nhân XNK)

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tây Ninh

Cục CNTT & Thống kê HQ xác nhận các thương nhân đăng ký mã số tại Cục HQ Tây Ninh. Đề nghị đơn vị căn cứ vào kết quả xác nhận này cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số thương nhân xuất nhập khẩu cho thương nhân.

TT

Mã số thuế

Tên thương nhân

Tên giao dịch

Số ĐKKD

Xác nhận

Mã mới cấp

Ngày đăng ký: 21/5/2004

1

3900336047

DNTN Tứ Đạt

 

4501000536

 

2

3900336431

Cty Cổ phần Doanh nghiệp Trẻ Tây Ninh

TAY NINH BUSINESS CLUB., JSC

4503000016

 

Ngày đăng ký: 24/5/2004

3

3900231830

DNTN Thương mại Sao Mai

 

006307

 

 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC CNTT & THỐNG KÊ HẢI QUAN
Nguyễn Công Bình

Ngày xác nhận: 24/5/2004

(Ghi chú: Những dòng có đánh dấu x ở cột xác nhận thì được cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số)

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC CNTT & THỐNG KÊ HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2345/TCHQ-CNTT
V/v cấp mã số thương nhân XNK)

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Hải quan Khánh Hoà

Cục CNTT & Thống kê HQ xác nhận các thương nhân đăng ký mã số tại Cục HQ Khánh Hoà. Đề nghị đơn vị căn cứ vào kết quả xác nhận này cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số thương nhân xuất nhập khẩu cho thương nhân.

TT

Mã số thuế

Tên thương nhân

Tên giao dịch

Số ĐKKD

Xác nhận

Mã mới cấp

Ngày đăng ký: 21/5/2004

1

4200554651

DNTN Xuân Khanh

XUAN KHANH

3701000411

 

2

4200555278

Cty TNHH Long Hưng

LONG HƯNG CO., LTD

3702000630

 

3

4200555574

Cty TNHH Tân Thế giới

NEW WORLD CO., LTD

3702000651

 

 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC CNTT & THỐNG KÊ HẢI QUAN
Nguyễn Công Bình

Ngày xác nhận: 24/5/2004

(Ghi chú: Những dòng có đánh dấu x ở cột xác nhận thì được cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC CNTT & THỐNG KÊ HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2345/TCHQ-CNTT
V/v cấp mã số thương nhân XNK)

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng

Cục CNTT & Thống kê HQ xác nhận các thương nhân đăng ký mã số tại Cục HQ TP Hải Phòng. Đề nghị đơn vị căn cứ vào kết quả xác nhận này cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số thương nhân xuất nhập khẩu cho thương nhân.

TT

Mã số thuế

Tên thương nhân

Tên giao dịch

Số ĐKKD

Xác nhận

Mã mới cấp

Ngày đăng ký: 21/5/2004

1

0200462643

Cty Cổ phần Việt Thịnh

VIET THINH., JSC.

0203000232

 

2

0200557415

Cty TNHH An Phát

AN PHAT CO., LTD

0202001410

 

3

0200577210

Cty TNHH Thiết bị Khoa học và Công nghệ Hùng Anh

HASTECO

0202001697

 

4

0200223295

Cty TNHH Công nghiệp hành Việt Nam

VIET NAM WELDING INDUSTRY CO., LTD

0504000091

 

 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC CNTT & THỐNG KÊ HẢI QUAN
Nguyễn Công Bình

Ngày xác nhận: 24/5/2004

(Ghi chú: Những dòng có đánh dấu x ở cột xác nhận thì được cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC CNTT & THỐNG KÊ HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2345/TCHQ-CNTT
V/v cấp mã số thương nhân XNK)

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Hải quan Điện Biên

Cục CNTT & Thống kê HQ xác nhận các thương nhân đăng ký mã số tại Cục HQ Điện Biên. Đề nghị đơn vị căn cứ vào kết quả xác nhận này cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số thương nhân xuất nhập khẩu cho thương nhân.

TT

Mã số thuế

Tên thương nhân

Tên giao dịch

Số ĐKKD

Xác nhận

Mã mới cấp

Ngày đăng ký: 24/5/2004

1

5500163410

Trần Mạnh Thắng

 

24CT/0000213/HKD

 

 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC CNTT & THỐNG KÊ HẢI QUAN
Nguyễn Công Bình

Ngày xác nhận: 24/5/2004

(Ghi chú: Những dòng có đánh dấu x ở cột xác nhận thì được cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC CNTT & THỐNG KÊ HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2345/TCHQ-CNTT
V/v cấp mã số thương nhân XNK)

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Hải quan Quảng Trị

Cục CNTT & Thống kê HQ xác nhận các thương nhân đăng ký mã số tại Cục HQ Quảng Trị. Đề nghị đơn vị căn cứ vào kết quả xác nhận này cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số thương nhân xuất nhập khẩu cho thương nhân.

TT

Mã số thuế

Tên thương nhân

Tên giao dịch

Số ĐKKD

Xác nhận

Mã mới cấp

Ngày đăng ký: 21/5/2004

1

3200177313001

Chi nhánh DNTN Bảo Hoà tại Đông Hà

 

301100008

 

 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC CNTT & THỐNG KÊ HẢI QUAN
Nguyễn Công Bình

Ngày xác nhận: 24/5/2004

(Ghi chú: Những dòng có đánh dấu x ở cột xác nhận thì được cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC CNTT & THỐNG KÊ HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2345/TCHQ-CNTT
V/v cấp mã số thương nhân XNK)

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Hải quan An Giang

Cục CNTT & Thống kê HQ xác nhận các thương nhân đăng ký mã số tại Cục HQ An Giang. Đề nghị đơn vị căn cứ vào kết quả xác nhận này cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số thương nhân xuất nhập khẩu cho thương nhân.

TT

Mã số thuế

Tên thương nhân

Tên giao dịch

Số ĐKKD

Xác nhận

Mã mới cấp

Ngày đăng ký: 21/5/2004

1

1600691819

Cty TNHH SX TM XNK Đức Mai

Cty TNHH SX TM XNK Đức Mai

5202000272

 

 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC CNTT & THỐNG KÊ HẢI QUAN
Nguyễn Công Bình

Ngày xác nhận: 24/5/2004

(Ghi chú: Những dòng có đánh dấu x ở cột xác nhận thì được cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC CNTT & THỐNG KÊ HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2345/TCHQ-CNTT
V/v cấp mã số thương nhân XNK)

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Định

Cục CNTT & Thống kê HQ xác nhận các thương nhân đăng ký mã số tại Cục HQ Bình Định. Đề nghị đơn vị căn cứ vào kết quả xác nhận này cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số thương nhân xuất nhập khẩu cho thương nhân.

TT

Mã số thuế

Tên thương nhân

Tên giao dịch

Số ĐKKD

Xác nhận

Mã mới cấp

Ngày đăng ký: 21/5/2004

1

4100298147

Cty Cổ phần Tàu thuyền và Hải sản Cù Lao Xanh

GREENISLE SEAFFOOD AND VESSEL ENGINEERING JSC

3503000043

 

 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC CNTT & THỐNG KÊ HẢI QUAN
Nguyễn Công Bình

Ngày xác nhận: 24/5/2004

(Ghi chú: Những dòng có đánh dấu x ở cột xác nhận thì được cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số)