Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2334 TM/XNK
V/v tạm nhập tái xuất xe hai bánh gắn máy có dung tích 198CC

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam

Phúc công văn ngày 28 tháng 04 năm 2004 của Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Đồng ý Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam được tạm nhập tái xuất 1 chiếc xe hai bánh gắn máy mới hiệu Piaggio Beverly 200, dung tích 198CC, số khung ZAPM2820000030778, số máy M282M30314, màu đỏ sẫm, sản xuất tại Italia năm 2003 cho Bà Marianne Karlsen, Bí thư thứ 2 của Sứ quán.

Hàng tạm nhập không đăng ký sử dụng tại Việt Nam.

Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam sẽ tái xuất chiếc xe hai bánh gắn máy nêu trên sau khi Bà Marianne Karlsen hết nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Việc tái nhập tái xuất thực hiện theo quy định hiện hành.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu