Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG NGHIỆP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2276/CV-CLH
V/v địa Điểm SXLR xe gắn máy của Cty TNHH Duy Thịnh

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty TNHH Duy Thịnh

Trả lời công văn số 60/CV-DT ngày 28 tháng 4 năm 2004 của Công ty TNHH Duy Thịnh về việc xác nhận Công ty đã hoàn tất việc di chuyển dây chuyền sản xuất, lắp ráp  xe hai bánh gắn máy đến địa điểm mới, Bộ Công nghiệp có ý kiến như sau:

Tại Quyết định số 1139/QĐ-KHĐT ngày 27 tháng 5 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Công ty TNHH Duy Thịnh đã được Bộ Công nghiệp công nhận đủ điều kiện tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy theo các quy định tại Quyết định số 24/2002/QĐ-BCN ngày 07 tháng 6 năm 2002 của Bộ Công nghiệp và các quy định tại Khoản 7 Điều 1 của Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo của Công ty TNHH Duy Thịnh tại Công văn số 60/CV-DT ngày 28 tháng 4 năm 2004 nêu trên, để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, Công ty đã thực hiện và hoàn tất việc di chuyển dây chuyển lắp ráp xe hai bánh gắn máy từ địa điểm cũ tại Xưởng lắp ráp xe máy (địa chỉ: số 275 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội) sang địa điểm mới tại Cụm Công nghiệp xã Bình Phú - huyện Thạch Thất - tỉnh Hà Tây.

Từ ngày 10/5/2004, Bộ Công nghiệp yêu cầu Công ty TNHH Duy Thịnh chỉ được tiến hành sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy trên dây chuyền đã được di chuyển đến địa điểm mới (tại Cụm công nghiệp xã Bình Phú - huyện Thạch Thất - tỉnh Hà Tây), không được tiến hành sản xuất, lắp ráp xe gắn máy tại địa Điểm cũ (Xưởng lắp ráp xe máy, địa chỉ: số 275 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội)./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CƠ KHÍ LUYỆN KIM VÀ HOÁ CHẤT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Trụ