Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2255/VPCP-KTTH
V/v nhập gỗ tròn của Campuchia tại tỉnh Đắk Nông

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

 - Bộ Ngoại giao,
 - Bộ Thương mại,
 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Cục Kiểm lâm),
 - Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng),
 - Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan),
 - Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

Văn phòng Chính phủ nhận được công thư số 176/04/RECH ngày 14 tháng 4 năm 2004 của Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Hà Nội, thông báo việc Công ty SUN ASIA ROYAL COMPANY Ltd của Campuchia đã được phía bạn cho phép bán 2.255 m3 gỗ tròn cũ tồn đọng (hàng giao qua biên giới thuộc tỉnh Đắk Nông) cho Công ty cổ phần Phát triển kinh tế Hà Nội và đề nghị sớm được giải quyết thủ tục trước mùa mưa bên bạn.

Về việc này, Thủ tướng Phan Văn Khải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc nhập gỗ của Campuchia theo thông báo của Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Hà Nội tại Công thư số 176/04/RECH nêu trên; các vấn đề cụ thể, các đơn vị có liên quan thực hiện theo quy định hiện hành của hai nước.

Bộ Ngoại giao thông báo nội dung trên cho Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Hà Nội biết.

2. Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông hướng dẫn việc giao, nhận gỗ tại cửa khẩu quốc gia giữa hai nước; bàn với các ngành: hải quan, kiểm lâm, biên phòng trên địa bàn để phối hợp thực hiện; không đưa người, phương tiện sang đất bạn nhận gỗ; kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu gỗ, không để lợi dụng việc nhập khẩu gỗ để khai thác gỗ trái phép.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo cho các cơ quan và Uỷ ban nhân dân tỉnh liên quan biết, thực hiện./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự