Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2251/TCHQ-KTTT
V/v giải quyết cưỡng chế

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần văn phòng phẩm Cửu Long
(536 - đường Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội)

Trả lời công văn số 25/KD/VPP ngày 13 tháng 4 năm 004 của Công ty Cổ phần văn phòng phẩm Cử Long về việc khiếu nại cưỡng chế tờ khai 1464/NKD ngày 2 tháng 2 năm 2004 mà Công ty đã nộp tiền bằng chuyển khoản theo giấy nộp tiền vào NSNN ngày 25 tháng 2 năm 2004 (số tiền 19.671.174 đồng), nhưng đến nay số tiền này vẫn bị treo nợ tiền mạng cưỡng chế. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 1841/HQTP-NV ngày 14 tháng 5 năm 2004 thì chứng từ báo cáo ngày 26 tháng 2 năm 2004 số tiền 19.671.174 đồng được chuyển vào tài khoản của Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài gòn khu vực III, theo Lệnh thanh toán số 11815 do Ngân hàng Công thương Việt Nam, sở giao dịch số 02 phát lệnh, nhưng nội dung thanh toán không thể hiện được số tờ khai, mã số thuế đơn vị nộp tiền nên chứng từ không thể nhập máy thanh khoản số nợ thuế của Công ty. Do đó Công ty vẫn bị treo nợ trên mạng cưỡng chế trong thời gian dài. Vì vậy, đề nghị Công ty khi chuyển tiền bằng chuyển khoản phải yêu cầu Ngân hàng thnh toán khi phát Lệnh chuyển tiền phải ghi đầy đủ các dư kiện như trên giấy nộp tiền vào NSNN bằng chuyển khoản của Công ty để Hải quan có thể thanh khoản được số nợ thuế trong thời gian sớm nhất.

Để giải quyết dứt điểm số nợ thuế của tờ khai 1464 nêu trên, đề nghị Công ty xuất trình bản chính (hoặc bản photocopy có đóng dấu sao y bản chính) với Chi cục Hải quan cảng Sài gòn khu vực III để thanh khoản số nợ thuế trên mạng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An