Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2148/TCHQ-PC
V/v xử lý vi phạm xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trả lời công văn số 654/CHQ-XL ngày 26 tháng 4 năm 2004 và công văn 736/CHQ-XL ngày 12 tháng 5 năm 2004 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xin ý kiến xử lý đối với xe ô tô nhập khẩu bị đục sửa số khung, số máy; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Trường hợp có cơ sở để xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì Cục Hải quan tỉnh khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

- Nếu xác định được việc nhập khẩu xe ô tô chở khách đục sửa số khung, số máy để hợp thức hoá việc nhập khẩu mà không phải là tội phạm thì căn cứ điểm c khoản 5 Điều 12 a Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan (về hành vi nhập khẩu hàng cấm) để xử lý.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc