Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2131/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu bổ sung chi tiết bị thiếu của thiết bị đồng bộ

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:  

- Trung tâm quản lý bay BXD-KTTC Việt Nam
 (Sân bay Gia Lâm, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1010/CHK ngày 07 tháng 5 năm 2004 của Cục Hàng không Việt Nam về việc xác nhận cấu kiện thuộc hệ thống đồng bộ DVOR/DME bị thiếu khi nhập khẩu và đề nghị để Trung tâm quản lý bay DD Việt Nam được làm thủ tục để nhập bù 04 chi tiết bị thiếu của thiết bị đồng bộ nói trên.

Căn cứ giấy phép nhập khẩu hàng hoá viễn thông số 60/2004/GPNK-BCVTI ngày 30 tháng 3 năm 2004 của Cục Bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin khu vực I; Giấy chứng nhận hợp chuẩn số A020718034AE09B2 ngày 18 tháng 3 năm 2004 của Cục quản lý chất lượng bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin và đề nghị của Cục Hàng không Việt Nam tại công văn số 1010/CHK dẫn trên, Tổng cục Hải quan đồng ý để Trung tâm quản lý bay DD Việt Nam được làm thủ tục nhập khẩu số chi tiết bị thiếu của thiết bị đồng bộ nhập khẩu theo Tờ khai hải quan số 2452/NKD/KVIII ngày 09 tháng 4 năm 2004 tại Chi cục Hải quan nơi có hàng đến. Số chi tiết bị thiếu (Fedex AWB số 8471 07010112) gồm:

1. Các cấu kiện thuộc bộ DME P/N 001119-0105.

- Bộ tạo tần số (RF Generator):               số lượng 01 bộ

- Card cung cấp nguồn, điện áp thấp:                   số lượng 01 bộ

2. Các cấu kiện thuộc bộ DVOR P/N 001150-0202

- ống thép (pipe):                                                số lượng 01 bộ

- Đầu nối cáp an ten (Conn Plug):                        số lượng 01 bộ

Tổng cục Hải quan thông báo để Trung tâm biết, liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi có hàng đến để thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh