Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2124/TM-ĐB
V/v Cuộc họp Đối thoại ASEAN Hàn Quốc lần thứ 8

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Vụ ASEAN (Bộ Ngoại giao)

Phúc công văn số 1291-CV/NG-ASEAN ngày 5/5/2004 về việc chuẩn bị cho cuộc họp Đối thoại ASEAN - Hàn Quốc lần thứ 8, Vụ Đa biên có ý kiến như sau:

1/ Tình hình và các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại ASEAN - Hàn Quốc

Cơ chế chính để tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại ASEAN - Hàn Quốc là các cuộc tham quan ở cấp Quan chức cao cấp (SEOM- Hàn Quốc) và Bộ trưởng Kinh tế (AEM- Hàn Quốc). Ngoài ra còn có cơ chế ASEAN Cộng 3 (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc).

Giao dịch thương mại giữa ASEAN và Hàn Quốc ngày càng tăng. Năm 2002, kim ngạch thương mại giữa ASEAN và Hàn Quốc đạt 31,472 triệu USD, chiếm 4,4% tổng kim ngạch thương mại giữa ASEAN với bên ngoài. Nếu tính riêng kim ngạch xuất khẩu, năm 2002 xuất khẩu của ASEAN sang Hàn Quốc đạt 16,164 triệu USD, chiếm 4,2% tổng xuất khẩu của ASEAN. Hiện nay, Hàn Quốc là đối tác lớn thứ năm của ASEAN, sau Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản và Trung Quốc.

Hợp tác thương mại ASEAN - Hàn Quốc chủ yếu thông qua các dự án trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và du lịch. Tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN - Hàn Quốc tại Phnôm Pênh tháng 11/2002, Hàn Quốc đã cam kết dành 5 triệu USD cho 5 dự án thuộc Sáng kiến vì Hội nhập ASEAN. Các dự án này đang được Ban Thư ký ASEAN và KOICA xây dựng, bao gồm Nghiên cứu khả thi Dự án đường sắt Singapore - Côn Minh, Dự án lập pháp ICT, Dự án kế hoạch Chính phủ điện tử, Dự án Kế hoạch Tổng thể ICT, Xây dựng năng lực trong thương mại hàng hoá và thương mại dịch vụ.

Về đầu tư, Hàn Quốc chiếm khoảng 3% tổng giá trị FDI trong khu vực ASEAN. Tuy nhiên, thời gian qua, giá trị đầu tư ngày càng giảm. Năm 2002, nguồn vốn FDI từ Hàn Quốc vào ASEAN đạt 59,60 triệu USD, chiếm 0,48%.

2/ FTA ASEAN - Hàn Quốc

Nhóm chuyên gia ASEAN - Hàn Quốc đã được thành lập nhằm nghiên cứu các biện pháp tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại giữa 2 bên trong đó có khả năng thành lập Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Hàn Quốc. Cuộc họp lần thứ 2 của Nhóm vừa được tổ chức tại Hàn Quốc (tháng 4/2004). Tại cuộc họp này, các bên đã trao đổi thông tin về chính sách thương mại, thảo luận các lĩnh vực hợp tác kinh tế và xem xét, dự thảo Đề cương báo cáo nghiên cứu chung của Nhóm trình Hội nghị Bộ trưởng ASEAN - Hàn Quốc cuối năm nay.

3. Kiến nghị các nội dung phát biểu:

- Đề nghị phía Hàn Quốc dành hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam nhằm nâng cao năng lực trong bối cảnh hội nhập khu vực ASEAN ngày càng sâu sắc.

- Tăng cường hợp tác với các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, trong các lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh như công nghệ thông tin, đánh bắt hải sản, phát triển du lịch.

Trên đây là ý kiến của vụ CSTM Đa biên xin gửi Quý Vụ tham khảo, tổng hợp./.

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CSTM ĐA BIÊN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Đồng Phương