Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2075/TCHQ-GSQL
V/v tạm nhập xe ô tô

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Phái đoàn Uỷ ban Châu Âu tại Việt Nam

Tổng cục Hải quan nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam kính chào Phái đoàn Uỷ ban Châu Âu tại Việt Nam và trân trọng phúc đáp công hàm số NV 90/04 đề ngày 26 tháng 04 năm 2004 của Phái đoàn Uỷ ban Châu Âu về đề nghị cho phép ông Nicolas provencal - Quốc tịch Pháp, Bí thư thứ nhất Phái đoàn Uỷ ban Châu Âu tại Việt Nam được tập nhập 01 xe ô tô Mecedes đã qua sử dụng. Chiếc xe này do gia đình ông Nicolas ở Bỉ sử dụng, gia đình muốn nhượng lại cho ông chiếc xe này để mang theo làm kỷ niệm khi ông sang công tác tại Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 04 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam thì mặt hàng xe ôtô du lịch đã qua sử dụng là mặt hàng cấm nhập khẩu vào Việt Nam trừ đối tượng nhập khẩu theo chế độ là tài sản di chuyển.

Đề nghị Phái đoàn Uỷ ban Châu Âu liên hệ trực tiếp với Bộ Thương mại Việt Nam để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền quy định của Pháp luật Việt Nam.

Nhân dịp này, Tổng cục Hải quan Việt Nam gửi tới Phái đoàn Uỷ ban Châu Âu tại Việt Nam lời chào trân trọng.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Vũ Ngọc Anh